پخش خودکار ویدیوی بعدی :

ترانهٔ When I Hear Your Name «وقتی نام تو را می‌شنوم» کارى از وِتر | ترانه‌اى انگلیسى درباره حرارت محبت امام حسین(ع)

۴۱ بازدید
منتشر شده در

ترانهٔ When I Hear Your Name
«وقتی نام تو را می‌شنوم» اثر جدید «وِتر» با موضوع حرارت محبت امام حسین(ع) به زبان انگلیسی منتشر شد.

مهم نیست که معنای این اسم چیست. مهم نیست که آن را شنیده ای یا نه و یا اینکه او را میشناسی یا نه. فقط مهم آتشی است که در قلب تو پنهان است و تو میتوانی با شنیدن این نام آن را حس کنی.

متن:
وقتی نام تو را می‌شنوم

شب است، تاریک و سرد
در شهر راه میروم، تنها میان جمع

همه خیابانها، همه مغازه ها
پر شده است با رنگ ها و لبخندها، مثل قبل

میدانم که ابرها در پشت این چهره‌ها پنهان شده اند
آیا کسی هست که قلبی آفتابی داشته باشد؟

هدفونم را در گوشم میگذارم
و به آهنگی گوش میکنم که آن زمزمه دلربا را تکرار میکند

حسین حسین
چرا وقتی نام تو را میشنوم قلبم آتش میگیرد؟
حسین حسین
چرا وقتی نام تو را میشنوم قلبم آتش میگیرد؟

تلفنم مانند طوفانی زنگ میزند
موسیقی قطع میشود و دوباره به سرما برمیگردم

چهره ای خندان بر روی صفحه موبایل است
اما در قلب سوزان من جایی برای کلمات یخ‌زده نیست

میدانم که ابرها در پشت این چهره‌ها پنهان شده اند
آیا کسی هست که قلبی آفتابی داشته باشد؟

تماس را قطع میکنم و دوباره
به آهنگی که آن زمزمه دلربا را تکرار میکند گوش میکنم

حسین حسین
چرا وقتی نام تو را میشنوم قلبم آتش میگیرد؟
حسین حسین
چرا وقتی نام تو را میشنوم قلبم آتش میگیرد؟

درباره خودت بیشتر برایم بگو
درباره خودت بیشتر برایم بگو

حسین حسین
چرا وقتی نام تو را میشنوم قلبم آتش میگیرد؟
حسین حسین
چرا وقتی نام تو را میشنوم قلبم آتش میگیرد؟

دیدگاه

تا کنون برای این ویدئو دیدگاهی نوشته نشده است.