همسفر _ دیلم _02

۳۴ بازدید
منتشر شده در

برنامه هم سفر مستندی است که در آن سفری خواهیم داشت به شهر های مختلف ایران.در برنامه هم سفر این قسمت به بندر دیلم می رویم و در ارتباط نقش این بندر در صنعت گردشگری و ... مصاحبه هایی تهیه شده است.

دیدگاه

تا کنون برای این ویدئو دیدگاهی نوشته نشده است.