format_indent_increase محیط زیست
268 ویدئو

زمین های آبا و اجدادی را به اسم اراضى ملی از کشاورز می گیرند

۴۷ بازدید
منتشر شده در

هنوز زمین بوی عرق جبین مردان و زنانی را می دهد که سالیانِ سال سخت بر روی آن کار کردند،کار کشاورز شروع شده اما نه بر روی زمین بلکه در دادگاه.

دیدگاه

تا کنون برای این ویدئو دیدگاهی نوشته نشده است.