فصل ششم مسابقه «خانه ما» در شهر تبریز :: قسمت دهم (آخر)

۱۸۳۸ بازدید
منتشر شده در

در این فصل از مستند مسابقه «خانه ما» سه خانواده تبریزی (خانواده جوادی، اسکندانی و پایسته) قرار است یک ماه را با مبلغ 800 هزار تومان زندگی کنند و در چالش ها و ماموریت های مسابقه با یکدیگر رقابت کنند و در آخر خانواده برنده، 100 برابر پولی را که برایش باقی مانده را جایزه می گیرد.

دیدگاه

تا کنون برای این ویدئو دیدگاهی نوشته نشده است.