ترانه ی کودکانه درباره ی گل های رنگارنگ

۱۸۲۱ بازدید
منتشر شده در
هدف از شعر کودک چیست؟
شعر کودک از نسل ها پیش با انسان ها همراه بوده است و همچون گذشته کشش و جاذبه ی فراوانی بر کودکان اعمال می کند. شعر کودک که بخش اساسی ادبیات کودک را تشکیل می دهد ، باید با سطح رشد ذهنی و معیارهای دنیای کودکان و سن و سال کودک تناسب داشته باشد. محتوا و موضوعات باید از دایره محسوسات زندگی کودک گرفته شده باشند. شعر کودک باید همواره پرتو خوشبینی و اعتماد بیفکند.

شعر مقفای کودک قالب بسته و ترتیب مشخصی در مصرع ها و بند ها دارد . قافیه به شعر ها توازن می هد و به کودکان کمک می کند تا بتوانند آن ها را آسانتر از بر کنند. ریتم موجود در شعر به شعر هویت شعری می بخشد. قافیه به شعر موسیقی و ریتم می دهد. ترکیب بندی شعر کودک ساده و واضح است. شعر کودک قاعدتا طولانی نیست تا برای کودک ملال آور نباشد. شعر کودک ، تصاویر درونی می آفریند و بدینوسیله خلاقیت کودک را شکوفا می سازد. واژه ها در شعر کودک به سادگی در خاطر می مانند و تمرکز فکری ایجاد می کنند. شعر های کودک دنیای تجربه شده کودک را منعکس می کند و به اعتماد می انجامد. شعر کودک طیف وسیعی از امکانات ارتباط با کودک را پیش رو می گذارد: می شود شعر را برای کودک بلند خوانی کرد، کودکان را به تعریف یا از بر کردن آن واداشت، اجرا کرد یا تصویر زیبایی برای آن نقاشی کرد. وزن آهنگین آن را با حرکات تلفیق کرد ، با تکان خوردن یا تاب خوردن. با جهیدن یا دویدن. بواسطه وزن و سجع تجربیات قابل لمسی بدست می آید. در هر حال از لحاظ آموزشی ارزشمند و همچنین پر معناست. بر اساس نیازمندیهای کودکان پیش می رود و کودکان دوستش دارند. شعر کودک همان اندازه زنده و شایان توجه است که کودکان هستند.

شعر را به کودکان یاد دهیم
از دیرباز تا کنون شعر کودک از زندگی روزمره کودکان الهام گرفته است و مورد علاقه ی کودکان واقع شده است. شعر کودک نقش تعلیمی ارزشمندی در زندگی کودک دارد و به طور قطع بر زندگی کودکان اثر گذار است.

تجربیات و فعالیت های مشترک کودکان و بزرگسالان احساس وابستگی در میان کودکان و بزرگسالان رابوجود می آورد. خواندن شعر برای کودک و گوش کردن به شعر از سوی کودک ، رابطه ایجاد می کند. برای این که بتوان با کودک شعر خواند در درجه اول باید از آرامش و صبر برخوردار بود. در فضای زیبا و هماهنگ و با صدای متوازن و متعادل ، شعر را بازی کنان دوباره و دوباره تکرار کرد. بسیاری از شعرهای کودکان با حرکات خاص یا بازی های انگشتی همراهند. بطور مثال در شعر« این انگشت شست منه / که آش رو خوب خوب به هم می زنه» در حالی که با انگشت کودک تماس برقرار می شود. با تماس لمسی کلمه سریع تر در تاثیر می گذارد. بکارگیری واژه، همراه با تماس تجربه ای است برای کودک ، که عمیقا در ذهن او حک خواهد شد.

کودکان کوچکتر تکرار و تقلید را دوست دارند اما به سختی می توانند تمام شعر را درک کنند. بزودی خواهند توانست واژگان را تقلید کنند که البته این مرحله در بعضی کودکان تند تر و در بعضی کندتر طی می شود. به هیچ وجه نباید برای از بر کردن شعر پافشاری شود و فشار و اجباری نباید در این رابطه از سوی بزرگتر ها اعمال شود. آرام آرام و همراه با بازی، باید کودک را با شعر ها آشنا کرد و در این بین نشاط و شادمانی کودک را باید مد نظر قرار داد. بعد از این کودک یک شعر را کاملا یاد گرفت می توان کار روی شعر بعدی را آغاز کرد و بزودی کودکان گنجینه ای را در اختیار خواهند داشت. ویژگی که کودک را از احساس افتخار پر می کند و اعتماد به نفس او را قوی می سازد. هنگامی که کودکان سرحال هستند یاد دهی برای شما بسیار آسانتر خواهد بود. بنابر این هدف اصلی، یک فعالیت آموزشی پر بار و ارزشمند است و یادگیری شعر یک نتیجه ی فرعی. شعر رابطه ی کلامی خوبی برای کودک فراهم می سازد که پیشرفت زبانی کودک را موجب می شود. در شعر کودک از مفاهیم بسیاری سخن به میان می آید همچنین حس شنوایی ورزیده می شود. و چه چیزی برای بزرگترها زیباتر از اینکه صدای خنده های از ته دل کودکان خود را بشنوند؟

دیدگاه

تا کنون برای این ویدئو دیدگاهی نوشته نشده است.