format_indent_increase اجتماعی
۳۱۷ ویدئو

دفن‌کردن قربانیان کرونا در شیراز

۲۵ بازدید
منتشر شده در
دفن قربانیان کرونا در آرامستان شیراز هم مانند دیگر آرامستان‌های کشور، با رعایت پروتکل‌هایی انجام می‌شود. غسل و کفن و دفن توسط افرادی انجام می‌شود که یا شغلشان از قبل، انجام همین امور بوده یا در این ماه‌ها به صورت داوطلبانه انجام این امر پرخطر را بر عهده گرفته‌اند.

۱ دیدگاه

  1. کشنده جفت محور فاو
    این نوع موضوعات بسیار نارحت کننده است و این موضوع که شخصی خاصی مسئولیت کنترل شیوع این بیماری را در کشور بر عهده ندارد و جان مردم برای آنها اهمیتی ندارد دو برابر نگران کننده است.