کلیپ استوری برای شهادت حضرت رقیه

۲۱ بازدید
منتشر شده در
ملک عرش حسینم
گل شاه عالمینم
شهید ستمدیده یا ابتا یا ابتا
سر او بر سر زانو
نظرم بر خم ابرو
چـه كنم با لب خونش
خاك و خاكستر گیسو
پدرم تا کـه عدو خود شرر مـن می شد
عمه زینب همه ی لحظه سپر مـن می شد

متن درباره شهادت حضرت رقیه

دیدگاه

تا کنون برای این ویدئو دیدگاهی نوشته نشده است.