format_indent_increase علمی
۲۱۷ ویدئو

آزمایشگاه فضایی «کلمبوس» ۱۰ ساله شد

۱۴۴ بازدید
منتشر شده در

آزمایشگاه علمی فضایی کلمبوس در سال ۲۰۰۸ میلادی به ایستگاه فضایی بین المللی متصل شد. پس از گذشت یک دهه کلمبوس در چه وضعیتی است؟

کلمبوس، آزمایشگاه فضایی ایستگاه فضایی بین المللی که توسط آژانس فضایی اروپا ساخته شده، مرکز تحقیقات فضانوردان اروپایی در فضاست. کلمبوس در سال ۲۰۰۸ میلادی سال به ایستگاه بین المللی فضایی متصل شده است و محل انجام آزمایشهای فضانوردان بر روی نحوه رشد گیاهان وساخت فلزات جدید در فضا و خود آنهاست. پس از گذشت ۱۰ سال آزمایشگاه فضایی در چه حالی است؟

دیدگاه

تا کنون برای این ویدئو دیدگاهی نوشته نشده است.