پخش خودکار ویدیوی بعدی :

رئيس جمهور آمريکا اعلام کرد: ما روابط گسترده اي با عربستان سعودي داريم.

۲۷۴ بازدید
منتشر شده در

رئيس جمهور آمريکا اعلام کرد: ما روابط گسترده اي با عربستان سعودي داريم.

ترامپ گفت: افتخار بزرگي است که وليعهد در کنار ماست. عربستان سعودي دوست بسيار خوب و خريداري بزرگ از تجهيزات و ديگر چيزهاست و سرمايه گذاري هاي زيادي نيز در آمريکا کرده است. به نظر من بزرگترين سرمايه گذاري شما خريد سهام کارخانه ها و چيزهاي مختلف ديگر در آمريکا و ايجاد فرصت هاي شغلي است. ما در دوراني بسيار کوتاه، دوستان بسيار خوبي شده ايم و من در ماه مه در عربستان سعودي بودم. صدها ميليارد دلار با خود به آمريکا آوردم و اين را درک مي کنيم و آنها هم درک مي کنند.

وي در حالي که پلاکاردي را نشان مي داد گفت يکي از چيزهايي که تصويب شده و در حال حاضر در دست ساخت است که به زودي به عربستان سعودي تحويل داده مي شود.

وي با اشاره به تصاوير تسليحات سفارشي عربستان گفت اينها براي حفاظت از آنها (عربستان) است ولي به دلار اگر بگوييم مي شود سه ميليار دلار، پانصد و سي و سه ميليون دلار، پانصد و بيست و پنج ميليون دلار، هشتصد و هشتاد ميليون دلار، ششصد و چهل و پنج ميليون دلار، شش ميليارد دلار، هشتصد و هشتاد و نه ميليون دلار و شصت و سه ميليون دلار؛ اينها براي تسليحات مختلف است.

وي در حالي که پلاکاردي ديگر را برمي داشت ادامه داد: برخي چيزهايي که در حال حاضر رويشان کار مي کنيم که سفارش داده شده و در آينده کوتاه ساخت و تحويل آن شروع مي شود، اين سامانه است، سيزده ميليارد دلار؛ مي بينيد که C-130 هرکولس که هواپيماي فوق العاده اي است که سه ميليارد و هشتصد ميليون دلار ارزش قرار داد دارد؛ خودروي (زره پوش) بردلي که يک ميليارد و دويست ميليون دلار ارزش قرار داد دارد، پي-8 پوزيدون که ارزش قرار داد آن يک ميليارد و چهارصد ميليون دلار است. معني واقعي اين هم ايجاد فرصت هاي شغلي بسيار است که صحبت از بيش از چهل هزار فرصت شغلي در آمريکاست. ما بهترين تجهيزات دنيا را مي سازيم که کسي حتي نزديک به آن هم نمي سازد. عربستان سعودي بخش عمده اي از اين تجهيزات را مي خرد و خيلي ها هم براي ساختن آنها فرصت شغلي مي يابند که البته فقط براي ما نيست. ما هفتصد ميليارد دلار بودجه نظامي داريم و سال آينده هفتصد و شصت ميليارد دلار خواهد بود.

دیدگاه

تا کنون برای این ویدئو دیدگاهی نوشته نشده است.