استوری بزن باران که من هم ابری ام

۷۷ بازدید
منتشر شده در
🔽
دوباره شروع می شود
باران های تند، چترهای باز
دلشوره های خیس خورده
پشت چراغ های قرمز
فال های نم کشیده
انارهای سرخ، نارنگی های سبز

دوباره شروع می شود
روزهای نصفه نیمه
شب های بی پایان
عطر قهوه های تلخ کنج کافه ها
نیمکت های خط خطی
ایستگاه های شلوغ
ترافیک های صبور
شروع دوباره ی زندگی
پر از بوی برگ،
بوی خاک،
بوی عشق

دیدگاه

تا کنون برای این ویدئو دیدگاهی نوشته نشده است.