بعضی خبرنگاران در هر شرایطی تلاش می‌کنند تا کار خود را به پایان رسانند.

۱۲ بازدید
منتشر شده در

خبرنگاری یکی از مشاغل دشوار و پرهزینه است اما بعضی خبرنگاران از مرز سختی ها عبور کرده و در هر شرایطی وظیفه خود را تا آخر انجام می‌دهند.

دیدگاه

تا کنون برای این ویدئو دیدگاهی نوشته نشده است.