format_indent_increase مقاومت مصالح 1
۲۲ ویدئو

آموزش درس مقاومت مصالح ١ - روح الله دهقانی - جلسه 3: حالات تنشجلسه 15: کرنش برشی و تنش پیچشی در میله ها

۵۹ بازدید
منتشر شده در

دانشکده مهندسی هوافضا - آموزش حرفه ای درس مقاومت مصالح ١ - مدرس : دکتر روح الله دهقانی فیروزآبادی - جلسه 15: کرنش برشی و تنش پیچشی در میله ها

دیدگاه

تا کنون برای این ویدئو دیدگاهی نوشته نشده است.