پخش خودکار ویدیوی بعدی :

طلایاب راداری

۸۸۰ بازدید
منتشر شده در

فلزیاب تفکیک طلا از ذرات مواد معدنی یا منابع را باید بتواند تشخیص دهد تا قدرت تشخیص طلا را در صحنه کار اصلی داشته باشد و نشانه تفکیک طلا از ذرات مواد معدنی و منابع صحنه کارتشخیص انواع فلزات در عمق زیاد میباشد ولی به شرط انکه هر نوع فلز را با طبقه مربوط به خود با عدد VDI تفکیک نماید و همانگونه که یک فلز غیر طلا را در عمق زیاد تفکیک مینماید باید بتواند طلا را نیز در همان عمق تفکیک نماید و یک فلزیاب که طلا کوچک را در عمق زیاد تفکیک نماید قدرت بالاتری نسبت به دیگر فلزیاب هارا دارا میباشد

پاک سازی صحنه کاربا فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب از موارد مهمی میباشد که اپراتور باید در عملیات خود انرا رعایت نماید.

پاک سازی صحنه کاربا فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب در عملیات صنعتی و ساختمانی و تاسیسات بسیار حائز اهمیت میباشد زیرا دیگر منابع و اهداف میتواند سیستم فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب را در تشخیص به انحراف کامل بی اندازد.

تمیز نمودن صحنه کار از انواع مواد معدنی و منابع میتواند تمایز بین منابع و اهداف واقعی و غیر واقعی را در سیستم فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب افزایش دهد.

یک جنبه از عملیات با فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب درتمیز نمودن و ارزیابی صحنه کار از نظر تشخیص نوع مواد معدنی و منابع و اهداف توسط انتن یا صدا یا لکه رنگ یا رنگ یا اعداد و تصاویر میباشد.

دیدگاه

تا کنون برای این ویدئو دیدگاهی نوشته نشده است.