کلیپ و متن عاشقانه پاییزی

۶۸۳۶ بازدید
منتشر شده در
تنهایی را به بودن در جمعی که به آن تعلق ندارم ترجیح میدهم
و سه چیز را هرگز فراموش نمیکنم:

1) به همه نمی توانم کمک کنم.
2)همه چیز را نمی توانم عوض کنم
3) همه مرا دوست نخواهند داشت..........! و تو قبل از این که بخواهی در مورد من و زندگی من #قضاوت کنی؛
کفش های من را بپوش و از خیابان هایی گذر کن که من گذر کردم

اشکهایی را بریز که من ریختم
سالهایی را بگذران که من گذراندم
روی سنگهایی بلغز که من لغزیدم
دوباره و دوباره برخیز و مجددا در همان راه سخت قدم
بــــــزن👌
.
شب خوش 💓

دیدگاه

تا کنون برای این ویدئو دیدگاهی نوشته نشده است.