بخش خبری ۲۰:۳۰ سال ۱۴۰۰

۱ بازدید
منتشر شده در
بخش خبری ۲۰:۳۰ به موضوعات مختلفی همچون بیماری مرگبار کرونا و ماه رمضان پرداخته است.
بخش خبری ۲۰:۳۰ مورخ ۷ اردیبهشت ۱۴۰۰

دیدگاه

تا کنون برای این ویدئو دیدگاهی نوشته نشده است.