پیروزی قطعی است

۲۲ بازدید
منتشر شده در
شرح آیه ۴۰ سوره حج
اگر برای خدا پا در میدان گذاشتید و ایستادگی کردید، پیروزی قطعی است؛ سنّت اللّه است. آن وقتی که ما حرف حساب خودمان را بلد نباشیم، ندانیم، یا بلد نباشیم بگوئیم و طرح کنیم، یا پای آن حرف نایستیم، یا وسط راه با وسوسه‌های شیطانی یا وسوسه‌های نفس یا تنبلی‌ها پا سست کنیم، مجاهدت به جایی نخواهد رسید؛ بحث بر سر آنجایی است که اگر نصرت خدا بکنیم؛ نصرت خدا با فکر کردن، اندوختن اندیشه‌های ناب، مطرح کردن درست آن در عالم، پای آن ایستادن، در مقابل خطرات آن سینه سپر کردن؛ خدای متعال حتماً و قطعاً نصرت خواهد کرد.

۱۳۹۱/۱۰/۱۹ - رهبرانقلاب

دیدگاه

تا کنون برای این ویدئو دیدگاهی نوشته نشده است.