format_indent_increase فرهنگی
۵۷۳ ویدئو

مسعود کیمیایی در خانه ناصر ملک مطیعی

۱۹۴ بازدید
منتشر شده در

اگر من قرار است حرف بزنم به دشنام می رسم
او «مَرد» بازی کرد
چرا نباید هنرمندان ما در سرزمین خودشان به ذات هنری شان برسند؟

دیدگاه

تا کنون برای این ویدئو دیدگاهی نوشته نشده است.