پخش خودکار ویدیوی بعدی :

عمارت کاخ سرهنگ آباد اصفهان سوخت

۹۳ بازدید
منتشر شده در

حادثه آتش سوزی سازه های چوبی عمارت سرهنگ آباد بخش سفلی زواره در دست بررسی است.
به گفته شاهدان بیش از هشتاد درصد سازه های چوبی این عمارت تاریخی به خاکستر تبدیل شده و از چهل ستون این عمارت تنها پنج ستون باقی مانده و سازه های چوبی قسمت شاه نشین نیز کامل تخریب شده است.

دیدگاه

تا کنون برای این ویدئو دیدگاهی نوشته نشده است.