چهره ها و واکسن ایرانی: امیرهوشنگ تاجی

۳۳ بازدید
منتشر شده در

امیرهوشنگ تاجی، کارگردان ایرانی، واکسن ایرانی برکت را به صورت داوطلبانه تزریق کرد و بیان داشت که من به عنوان یک ایرانی، موظفم که به واکسن کشور خود اعتماد کنم و همانطور که ما هیچ وقت دوست نداریم برای اعضای خانواده‌ مان مشکلی بوجود بیاید و دلسوزانه تر نسبت به اعضای خانواده خود برخورد می‌کنیم، کشورمان هم به همین شکل است.

دیدگاه

تا کنون برای این ویدئو دیدگاهی نوشته نشده است.