لحظاتی دلهره آور از نجات چترباز بیهوش شده در آسمان

۱۶۰۲ بازدید
منتشر شده در

چتربازی که پس از پرش از داخل هواپیما میان زمین و آسمان بیهوش شد، توسط همکارش نجات پیدا کرد.

دیدگاه

تا کنون برای این ویدئو دیدگاهی نوشته نشده است.