format_indent_increase دانش و فناوری
98 ویدئو

ساعات مختلف روز چه تاثیری بر عملکرد ذهن دارد؟

۸۷ بازدید
منتشر شده در

مغز در ساعات مختلف روز توانایی های مختلفی دارد و به همین دلیل در طول روز و بر اساس این ساعات باید فعالیتهای مناسب مغز را انجام داد تا نتیجه بهتری گرفت.

دیدگاه

تا کنون برای این ویدئو دیدگاهی نوشته نشده است.