کلیپ زیبای یاد خدا در شب های قدر

۶۸۷ بازدید
منتشر شده در
غصه اگر هست ! بگو تا باشد !
معنی خوشبختی ،بودن اندوه است ...!
این همه غصه و غم ،
این همه شادی وشورچه بخواهی و چه نه !
میوه یک باغندهمه را با هم و باعشق بچین...
ولی از یاد مبر،
پشت هرکوه بلند ،سبزه زاری است پر از یادخدا
و در آن باز کسی می خواند،
که خدا هست ،خدا هست
و چرا غصه ؟ چرا !؟!
. . .

دیدگاه

تا کنون برای این ویدئو دیدگاهی نوشته نشده است.