همه چیز در مورد شیر مادر - بخش انخست

۱۳ بازدید
منتشر شده در
پیشاز به دنیا آمدن نوزاد نیز یک نوع شیر مفید و مقوی به نام آغوز در بدن مادر ساخته می شود. آغوز، نوزادی را که هنوز متولد نشده را تغذیه کرده و مواد مغذی مورد نیاز را در اختیار نوزاد قرار می دهد و او را به خوبی سیر می کند. شیری که به آن آغوز گفته می شود پروتئین های فراوانی را داراست که این پروتئین ها تمام نیازهای کودک را برطرف می نمایند.

دیدگاه

تا کنون برای این ویدئو دیدگاهی نوشته نشده است.