استوری در مورد زندگی دشوار

۹۱ بازدید
منتشر شده در
آری، انسان زندگی دشواری دارد.
من تصور میکنم بهترین تعریفی که میتوان از انسان کرد این است:
« انسان عبارت است از موجودی که به همه چیز عادت می کند. »

دیدگاه

تا کنون برای این ویدئو دیدگاهی نوشته نشده است.