صحبتهای آیت الله تحریری -موضوع پیاده روی اربعین - دیدستان

صحبتهای آیت الله تحریری -موضوع پیاده روی اربعین

۷ بازدید
منتشر شده در

صحبتهای آیت الله تحریری -موضوع پیاده روی اربعینبنیاد فرهنگی صبح ظهور قم

پیشنهادمیکنیم ببینید.

دیدگاه

تا کنون برای این ویدئو دیدگاهی نوشته نشده است.