فوران آتشفشان مناطق زیادی از شهرستان ونتورا در ایالت کالیفرنیا را از بین برد.

۳۸ بازدید
منتشر شده در

مناطق گسترده ای از شهرستان ونتورا در ایالت کالیفرنیا، پس از فوران آتشفشان در آتش سوختند و تبدیل به خاکستر شدند.

دیدگاه

تا کنون برای این ویدئو دیدگاهی نوشته نشده است.