شکسته شدن رکورد ثبت نام در سامانه نوبت‌دهی واکسن با ثبت نام دانشجویان

۱ بازدید
منتشر شده در

گزارش خبر 21 شبکه یک در تاریخ 1400/06/19 از آغاز نوبت‌دهی واکسیناسیون دانشجویان و شکسته شدن رکورد ثبت نام در سامانه مجازی نوبت‌دهی واکسن

دیدگاه

تا کنون برای این ویدئو دیدگاهی نوشته نشده است.