پایانه تهران هم به اعتصاب کامیونداران پیوست

۸۱ بازدید
منتشر شده در

پایانه تهران ؛ باربری ها هم اعلام بار نمیکنند
متصدیان پایانه تهران به اعتصاب پیوسته و باربری ها اعلام بار نمی کنند۷خرداد۹۷

اعتصاب_سراسری #اعتصاب_کامیونداران

دیدگاه

تا کنون برای این ویدئو دیدگاهی نوشته نشده است.