آموزش ساخت ماشین برف روب

۲۸ بازدید
منتشر شده در

با دیدن این فیلم با وساییل ساده یک ماشین ببرف جمع کن کاربردی بسازید

دیدگاه

تا کنون برای این ویدئو دیدگاهی نوشته نشده است.