صحبت های مادر یکی از جانباختگان حادثه اتوبوس دانشگاه علوم تحقیقات

۵۰۰ بازدید
منتشر شده در

صحبت های مادر یکی از جانباختگان حادثه اتوبوس دانشگاه علوم تحقیقات: در کشوری زندگی می کنیم که جان مردم هیچ ارزشی ندارد! مردم منتظر چه مانده اید؟! كه اين حادثه هم بگذرد؟؟
شنبه 8 دی 97

دانشجو تسلیت

دانشگاه علوم و تحقیقات

من یک دانشجو

دیدگاه

تا کنون برای این ویدئو دیدگاهی نوشته نشده است.