بیمارستان صحرایی

۱۷ بازدید
منتشر شده در

جهاد ادامه دارد..

بیمارستان صحرایی

از جبهه تا زلزله

دیدگاه

تا کنون برای این ویدئو دیدگاهی نوشته نشده است.