جنگ تولید

۴۸۳ بازدید
منتشر شده در
جنگ تولید
اگر ما توانستیم تولید داخلی را رونق ببخشیم، مسئله‌ی تورم حل خواهد شد؛ مسئله‌ی اشتغال حل خواهد شد؛ اقتصاد داخلی به معنای حقیقی کلمه استحکام پیدا خواهد کرد. اینجاست که دشمن با مشاهده‌ی این وضعیت، مأیوس و ناامید خواهد شد.

۱۳۹۲/۱۱/۲۹

دیدگاه

تا کنون برای این ویدئو دیدگاهی نوشته نشده است.