بازدید از چهار شرکت ساخت واکسن کرونا

۱ بازدید
منتشر شده در

بازدید رئیس سازمان بازرسی کل کشور از ۴ شرکت تولید و ساخت واکسن داخلی
خبر 21 شبکه یک در تاریخ 1400/01/22

دیدگاه

تا کنون برای این ویدئو دیدگاهی نوشته نشده است.