افزایش رهاسازی آب از سد کرخه

۱ بازدید
منتشر شده در

معاونت سازمان آب و برق خوزستان: از هفته گذشته تا کنون ۲ مرحله "افزایش رهاسازی آب" از سدکرخه اجرا شده که از برنامه مصوب خشکسالی بیشتر است.

دیدگاه

تا کنون برای این ویدئو دیدگاهی نوشته نشده است.