خوب درس بخوانید

۲۰ بازدید
منتشر شده در

نماهنگ
خوب درس بخوانید
بهترین وسیله‌ای که این روزها می‌توانید به آن مجهز شوید
خوب درس بخوانید، خوب کار بکنید. علم و علم‌آموزی یکی از اساسی‌ترین ابزارها و وسیله‌ها است، برای [کسب] قدرت مواجهه‌ی با دشمنی‌ها و با طوفانها و با امواج سخت و مانند اینها. جوانهای خوبِ ما درس بخوانند، علم‌آموزی کنند.۱۳۹۶/۰۸/۱۱

دیدگاه

تا کنون برای این ویدئو دیدگاهی نوشته نشده است.