format_indent_increase گفتگو و نشست
۲۳۱ ویدئو

تولید دو میلیون و هفتصد هزار دز واکسن برکت تا ۱۲ تیرماه

۴ بازدید
منتشر شده در

تولید نزدیک به دو میلیون و هفتصد هزار دز واکسن از زمان صدور اجازه تا ۱۲ تیرماه؛
حدود ۴۰۰هزار دز از این تعداد تولیدی تحویل وزارت بهداشت شده و دو میلیون دز دیگر در حال انجام تست های خالص سازی هستند.

دیدگاه

تا کنون برای این ویدئو دیدگاهی نوشته نشده است.