سیکل قاعدگی و احتمال بارداری

۱۵۷ بازدید
منتشر شده در

چرخهٔ قاعدگی یا سیکل قاعدگی در واقع تغییرات فیزیولوژیکی است که در زنان بارور جهت تولیدمثل جنسی رخ می دهد و هر ماه یک تخمک بالغ شده و آمادهٔ تشکیل جنین می شود. در این مدت به تدریج بافت رحم نیز آمادهٔ نگهداری جنین می شود. اگر لقاح صورت نگیرد، تخمک دفع شده و بافت پوششی رحم ریزش می کند (قاعدگی). این فرایند به طور طبیعی در دوران باروری جنسی گونه های پستانداران ماده رخ می دهد.

دیدگاه

تا کنون برای این ویدئو دیدگاهی نوشته نشده است.