سید ابراهیم رئیسی

سید ابراهیم رئیسی

اخبار انتخاباتی سید ابراهیم رئیسی
آقای سیدابراهیم رئیس ­الساداتی مشهور به رئیسی– فرزند سیدحاجی- کد نامزد ۳۳
سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران
انتخابات 1400

تعداد ویدئوها: ۴۸ | زمان ایجاد: ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
1ثبت نام آیت الله رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری 1400ثبت نام آیت الله رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری 1400انتخابات 1400
2حجت‌الاسلام رئیسی: رقیب فساد و ناکارآمدی هستمحجت‌الاسلام رئیسی: رقیب فساد و ناکارآمدی هستمانتخابات 1400
3نام نویسی «حجت الاسلام سید ابراهیم رییسی » در انتخابات ریاست جمهورینام نویسی «حجت الاسلام سید ابراهیم رییسی » در انتخابات ریاست جمهوریانتخابات 1400
4انتخابات 1400 / کلیپ تبلیغاتی حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسیانتخابات 1400 / کلیپ تبلیغاتی حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسیانتخابات 1400
5انتخابات 1400 / حاشیه‌های حضور حجت الاسلام رئیسی در کهف الشهداانتخابات 1400 / حاشیه‌های حضور حجت الاسلام رئیسی در کهف الشهداانتخابات 1400
6انتخابات 1400 / مهمترین برنامه‌های رئیسی در حوزه سلامتانتخابات 1400 / مهمترین برنامه‌های رئیسی در حوزه سلامتانتخابات 1400
7سید ابراهیم رئیسی: راهکار ثبات در بازارسید ابراهیم رئیسی: راهکار ثبات در بازارانتخابات 1400
8سید ابراهیم رئیسی: رشد نقدینگی خطری بسیار بزرگسید ابراهیم رئیسی: رشد نقدینگی خطری بسیار بزرگانتخابات 1400
9سید ابراهیم رئیسی: محور تحول ما در دولت مردمی عدالت خواهد بودسید ابراهیم رئیسی: محور تحول ما در دولت مردمی عدالت خواهد بودانتخابات 1400
10سید ابراهیم رئیسی: نقش بی بدیل رسانه ملی در انتخاباتسید ابراهیم رئیسی: نقش بی بدیل رسانه ملی در انتخاباتانتخابات 1400
11انتخابات 1400 / رئیسی: راهکار مبارزه با قاچاق سازمان یافتهانتخابات 1400 / رئیسی: راهکار مبارزه با قاچاق سازمان یافتهانتخابات 1400
12انتخابات 1400 / رئیسی: زنجیره تولید، تامین و مصرفانتخابات 1400 / رئیسی: زنجیره تولید، تامین و مصرفانتخابات 1400
13انتخابات 1400 /  رئیسی: می‌توان سالی یک میلیون مسکن ساختانتخابات 1400 / رئیسی: می‌توان سالی یک میلیون مسکن ساختانتخابات 1400
14انتخابات 1400 / رئیسی: با فساد دولتی برخورد میکنیمانتخابات 1400 / رئیسی: با فساد دولتی برخورد میکنیمانتخابات 1400
15انتخابات 1400 / گفتگو با علی نیکزاد درباره برنامه‌های آیت‌الله رئیسیانتخابات 1400 / گفتگو با علی نیکزاد درباره برنامه‌های آیت‌الله رئیسیانتخابات 1400
16انتخابات 1400 / گفتگوی سید ابراهیم رئیسی  در شبکه یک سیماانتخابات 1400 / گفتگوی سید ابراهیم رئیسی در شبکه یک سیماانتخابات 1400
17انتخابات 1400 / نیکزاد: حمایت اصلاح‌طلبان از رئیسیانتخابات 1400 / نیکزاد: حمایت اصلاح‌طلبان از رئیسیانتخابات 1400
18انتخابات 1400 / حجت الاسلام رئیسی: فقر را نشنیده‌ام، فقر را چشیدمانتخابات 1400 / حجت الاسلام رئیسی: فقر را نشنیده‌ام، فقر را چشیدمانتخابات 1400
19انتخابات 1400 / رئیسی: رنج شما رنج من استانتخابات 1400 / رئیسی: رنج شما رنج من استانتخابات 1400
20انتخابات 1400 / بدون تعارف با سید ابراهیم رئیسیانتخابات 1400 / بدون تعارف با سید ابراهیم رئیسیانتخابات 1400
21انتخابات 1400 / گفت وگو با دختر آیت الله رئیسیانتخابات 1400 / گفت وگو با دختر آیت الله رئیسیانتخابات 1400
22انتخابات 1400 / توضیح سید ابراهیم رئیسی درباره اعضای کابینه احتمالیانتخابات 1400 / توضیح سید ابراهیم رئیسی درباره اعضای کابینه احتمالیانتخابات 1400
23انتخابات 1400 / مستند تبلیغاتی "سید ابراهیم رئیسی"انتخابات 1400 / مستند تبلیغاتی "سید ابراهیم رئیسی"انتخابات 1400
24ورود "رئیسی" به سازمان صدا و سیما برای مناظرهورود "رئیسی" به سازمان صدا و سیما برای مناظرهانتخابات 1400
25صحبت‌های جالب بانوی کارآفرین در دیدار با رئیسیصحبت‌های جالب بانوی کارآفرین در دیدار با رئیسیانتخابات 1400
26پاسخ سید ابراهیم رئیسی به سوال اول مناظرهپاسخ سید ابراهیم رئیسی به سوال اول مناظرهانتخابات 1400
27کارگردان مستند «ایرانگرد» در دیدار رئیسیکارگردان مستند «ایرانگرد» در دیدار رئیسیانتخابات 1400
28انتخابات 1400 / سید ابراهیم رئیسی در «دستخط»انتخابات 1400 / سید ابراهیم رئیسی در «دستخط»انتخابات 1400
29دلیل حضور رئیسی در انتخابات چه بود؟دلیل حضور رئیسی در انتخابات چه بود؟انتخابات 1400
30انتقاد رئیسی از بند کردن سفره مردم به وارداتانتقاد رئیسی از بند کردن سفره مردم به وارداتانتخابات 1400
31پاسخ سید ابراهیم رئیسی به سوال اول مناظره دومپاسخ سید ابراهیم رئیسی به سوال اول مناظره دومانتخابات 1400
32انتخابات 1400 / مستند دکتر سید ابراهیم رئیسیانتخابات 1400 / مستند دکتر سید ابراهیم رئیسیانتخابات 1400
33حجت‌الاسلام رئیسی: عدالت در کشور آسیب دیده استحجت‌الاسلام رئیسی: عدالت در کشور آسیب دیده استانتخابات 1400
34انتخابات 1400 / طرح رئیسی برای نظام درمانانتخابات 1400 / طرح رئیسی برای نظام درمانانتخابات 1400
35حمایت دختران ورزشکار از "رئیسی"حمایت دختران ورزشکار از "رئیسی"انتخابات 1400
36سید ابراهیم رئیسی: روحانی باید پاسخگوی ماجرای بنزین باشدسید ابراهیم رئیسی: روحانی باید پاسخگوی ماجرای بنزین باشدانتخابات 1400
37نقشه راه ۴ ساله دولت رئیسینقشه راه ۴ ساله دولت رئیسیانتخابات 1400
38انتخابات 1400 / مستند دوم سید ابراهیم رئیسیانتخابات 1400 / مستند دوم سید ابراهیم رئیسیانتخابات 1400
39حمایت خانواده شهدا از سید ابراهیم رئیسیحمایت خانواده شهدا از سید ابراهیم رئیسیانتخابات 1400
40سید ابراهیم رئیسی: زنجیره ارزش را در کشور فعال خواهیم کردسید ابراهیم رئیسی: زنجیره ارزش را در کشور فعال خواهیم کردانتخابات 1400
41حمایت علی پروین از رئیسیحمایت علی پروین از رئیسیانتخابات 1400
42سخنرانی رئیسی در اجتماع فرهنگیانسخنرانی رئیسی در اجتماع فرهنگیانانتخابات 1400
43سید ابراهیم رئیسی: تعامل ما با همه دنیا خواهد بودسید ابراهیم رئیسی: تعامل ما با همه دنیا خواهد بودانتخابات 1400
44لحظه رای دادن سید ابراهیم رئیسیلحظه رای دادن سید ابراهیم رئیسیانتخابات 1400
45حضور رئیسی در مسجد جامع شهر ریحضور رئیسی در مسجد جامع شهر ریانتخابات 1400
46آقای رئیسی آرای خود را به صندوق انداختآقای رئیسی آرای خود را به صندوق انداختانتخابات 1400
47رئیسی پس از رای: برای حل مشکلات مردم شب و روز نمی‌شناسمرئیسی پس از رای: برای حل مشکلات مردم شب و روز نمی‌شناسمانتخابات 1400
48جشن پیروزی رئیسی در تهرانجشن پیروزی رئیسی در تهرانانتخابات 1400