برگزیده

برگزیده

تعداد ویدئوها: ۲۶ | زمان ایجاد: ۲۵ اسفند ۱۳۹۹
1چرا درباره ویروس هانتا نگران نباشیم؟چرا درباره ویروس هانتا نگران نباشیم؟نسیم سلامت
2دکتر مرتضی ایزدی متخصص بیماری های عفونی به ما درباره ویروس هانتا میگویددکتر مرتضی ایزدی متخصص بیماری های عفونی به ما درباره ویروس هانتا میگویدنسیم سلامت
3قرنطینه و اضطراب کودکقرنطینه و اضطراب کودکنسیم سلامت
4قرنطینه از کجا مد شد؟قرنطینه از کجا مد شد؟نسیم سلامت
5چند نکته غیر بهداشتی درمورد کرونا !چند نکته غیر بهداشتی درمورد کرونا !نسیم سلامت
6راه های پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا در متروراه های پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا در مترونسیم سلامت
7کروناز: کرونا سرماییه یا گرمایی؟کروناز: کرونا سرماییه یا گرمایی؟نسیم سلامت
8کروناز: آدامس ضد کرونا ؟!کروناز: آدامس ضد کرونا ؟!نسیم سلامت
9کروناز: تا وقتی کرونا هست تو تاکسی چجوری بشینیم؟کروناز: تا وقتی کرونا هست تو تاکسی چجوری بشینیم؟نسیم سلامت
10کروناز: کرونا و نوروزکروناز: کرونا و نوروزنسیم سلامت
11کروناز: علت اصلی کرونا چی بود؟کروناز: علت اصلی کرونا چی بود؟نسیم سلامت
12کروناز: نهفتگی کروناکروناز: نهفتگی کرونانسیم سلامت
13کروناز: روش های انتقال کروناکروناز: روش های انتقال کرونانسیم سلامت
14شستن دست کافی است یا باید حتما با الکل دست‌ها را ضدعفونی کنیم؟شستن دست کافی است یا باید حتما با الکل دست‌ها را ضدعفونی کنیم؟نسیم سلامت
15قرنطینه پلاس و معرفی کتابقرنطینه پلاس و معرفی کتابنسیم سلامت
16انتقال ویروس کرونا از طریق تماس جنسیانتقال ویروس کرونا از طریق تماس جنسینسیم سلامت
17قرنطینه پلاس و معرفی یک بازی جذابقرنطینه پلاس و معرفی یک بازی جذابنسیم سلامت
18اهدای خون و انتقال ویروس کرونااهدای خون و انتقال ویروس کرونانسیم سلامت
19کرونا و کودکانکرونا و کودکاننسیم سلامت
20شرایط قرنطینه فرد مبتلا به کرونا در منزلشرایط قرنطینه فرد مبتلا به کرونا در منزلنسیم سلامت
21یک سفر شگفت انگیزیک سفر شگفت انگیزنسیم سلامت
22شرایط یک قرنطینه خوب برای کودکانشرایط یک قرنطینه خوب برای کودکاننسیم سلامت
23حس همدلی با کودکانحس همدلی با کودکاننسیم سلامت
24یک پیشنهاد جذاب برای سفریک پیشنهاد جذاب برای سفرنسیم سلامت
25با کودکان وسواسی در دوران قرنطینه چه برخوردی داشته باشیم؟با کودکان وسواسی در دوران قرنطینه چه برخوردی داشته باشیم؟نسیم سلامت
26ناقل کرونا در میان مردم و واکنش دیدنی آن‌هاناقل کرونا در میان مردم و واکنش دیدنی آن‌هانسیم سلامت