سریال کره ای بخش ویژه (دوبله)

سریال کره ای بخش ویژه (دوبله)

این سریال محصول ۲۰۱۳ کره‌ جنوبی در ژانر درام پزشکی است. در خلاصه این سریال کره‌ای مخاطبان خواهند دید: دکتر "تای شین پارک" یک پزشک جراح حاذق است که والدینش او را در کودکی رها کرده اند و او با سختی‌های زیادی در زندگی مواجه شده است. دکتر پارک در بیمارستانی به بیماران فقیر خدمت می‌کند. او به طور اتفاقی در یک بیمارستان دیگر مجبور به عمل جراحی می‌شود. دکتر پارک به دکتر سو که بهترین پزشک آن بیمارستان است، کمک می‌کند و...

سریال کره ای بخش ویژه,سریال بخش ویژه,بخش ویژه ,فیلم کره ای بخش ویژه ,دانلود سریال کره ای بخش ویژه,رو ون جونگ ,سریال کره ای پزشکان,سریال کره ای تولد یک زیبا,سریال کره ای گو هه ریونگ مورخ تازه کار, بازیگران

تعداد ویدئوها: ۱۷ | زمان ایجاد: ۱۷ مرداد ۱۳۹۸
1سریال کره ای تیتراژ سریال بخش ویژهسریال کره ای تیتراژ سریال بخش ویژهفیلم و سریال کره ای
2سریال کره ای بخش ویژه قسمت اولسریال کره ای بخش ویژه قسمت اولفیلم و سریال کره ای
3سریال کره ای  بخش ویژه قسمت دومسریال کره ای بخش ویژه قسمت دومفیلم و سریال کره ای
4سریال کره ای بخش ویژه قسمت سومسریال کره ای بخش ویژه قسمت سومفیلم و سریال کره ای
5دانلود سریال بخش ویژه قسمت 6دانلود سریال بخش ویژه قسمت 6فیلم و سریال کره ای
6دانلود سریال بخش ویژه قسمت 7دانلود سریال بخش ویژه قسمت 7فیلم و سریال کره ای
7دانلود سریال بخش ویژه قسمت 8دانلود سریال بخش ویژه قسمت 8فیلم و سریال کره ای
8دانلود سریال بخش ویژه قسمت 10دانلود سریال بخش ویژه قسمت 10فیلم و سریال کره ای
9دانلود سریال بخش ویژه قسمت 9دانلود سریال بخش ویژه قسمت 9فیلم و سریال کره ای
10دانلود سریال کره ای  بخش ویژه قسمت یازدهمدانلود سریال کره ای بخش ویژه قسمت یازدهمفیلم و سریال کره ای
11قسمت دواز دهم بخش ویژهقسمت دواز دهم بخش ویژهفیلم و سریال کره ای
12مجموعه بخش ویژه قسمت شانزدهممجموعه بخش ویژه قسمت شانزدهمفیلم و سریال کره ای
13مجموعه بخش ویژه قسمت پانزدهممجموعه بخش ویژه قسمت پانزدهمفیلم و سریال کره ای
14مجموعه بخش ویژه قسمت چهاردهممجموعه بخش ویژه قسمت چهاردهمفیلم و سریال کره ای
15مجموعه بخش ویژه قسمت سیزدهممجموعه بخش ویژه قسمت سیزدهمفیلم و سریال کره ای
16سریال بخش ویژه قسمت آخرسریال بخش ویژه قسمت آخرفیلم و سریال کره ای
17سریال بخش ویژه قسمت هفدهمسریال بخش ویژه قسمت هفدهمفیلم و سریال کره ای