ضربه گیر برسام

ضربه گیر برسام

تعداد ویدئوها: ۵۸ | زمان ایجاد: ۱۰ مهر ۱۳۹۸
1رفع کوبش و لرزش خودرو تیبا با ضربه گیر برسامرفع کوبش و لرزش خودرو تیبا با ضربه گیر برسامبرسام یدک
3هزینه کمتر، آرامش بیشتر با ضربه گیر برسام دنا پلاسهزینه کمتر، آرامش بیشتر با ضربه گیر برسام دنا پلاسبرسام یدک
4آرامش بیشتر با نصب ضربه گیر برسام در خودرو رنو فلوئنسآرامش بیشتر با نصب ضربه گیر برسام در خودرو رنو فلوئنسبرسام یدک
5رفع کوبش و لرزش بنز c350 ضربه گیر برسامرفع کوبش و لرزش بنز c350 ضربه گیر برسامبرسام یدک
6جلوگیری از لاستیک سایی دناپلاس ضربه گیر برسامجلوگیری از لاستیک سایی دناپلاس ضربه گیر برسامبرسام یدک
7o	افزایش عمر کمک فنر و قطعات جلوبندی و جعبه فرمان خودروی ال90 حداقل تا دو برابرo افزایش عمر کمک فنر و قطعات جلوبندی و جعبه فرمان خودروی ال90 حداقل تا دو برابربرسام یدک
8رفع صداهای مزاحم بی ام و bmw ضربه گیر برسامرفع صداهای مزاحم بی ام و bmw ضربه گیر برسامبرسام یدک
9رفع کوبش و لرزش هیوندای جنسیس با نصب ضربه گیر برسامرفع کوبش و لرزش هیوندای جنسیس با نصب ضربه گیر برسامبرسام یدک
10رفع کوبش و لرزش هیوندای i20 با نصب ضربه گیر برسامرفع کوبش و لرزش هیوندای i20 با نصب ضربه گیر برسامبرسام یدک
11افزایش نرمی نیسان ماکسیما با ضربه گیر برسامافزایش نرمی نیسان ماکسیما با ضربه گیر برسامبرسام یدک
12رفع کوبش و لرزش مزدا با نصب ضربه گیر برسامرفع کوبش و لرزش مزدا با نصب ضربه گیر برسامبرسام یدک
13افزایش نرمی خودرو با ضربه گیر برسامافزایش نرمی خودرو با ضربه گیر برسامبرسام یدک
14افزایش نرمی سوزوکی ویتارا با ضربه گیر برسامافزایش نرمی سوزوکی ویتارا با ضربه گیر برسامبرسام یدک
15افزایش عمر کمک فنر و قطعات جلوبندی و جعبه فرمان  سمند حداقل تا دو برابرافزایش عمر کمک فنر و قطعات جلوبندی و جعبه فرمان سمند حداقل تا دو برابربرسام یدک
16رفع خشکی کیا سراتو با ضربه گیر برسامرفع خشکی کیا سراتو با ضربه گیر برسامبرسام یدک
17رفع لرزش و صدای مزاحم رنو فلوئنس با ضربه گیر برسامرفع لرزش و صدای مزاحم رنو فلوئنس با ضربه گیر برسامبرسام یدک
18رفع کوبش هیوندای راوفور با ضربه گیر برسامرفع کوبش هیوندای راوفور با ضربه گیر برسامبرسام یدک
19افزایش عمر جلوبندی دناپلاس باضربه گیر برسامافزایش عمر جلوبندی دناپلاس باضربه گیر برسامبرسام یدک
20رفع خشکی تیبا با ضربه گیر برسامرفع خشکی تیبا با ضربه گیر برسامبرسام یدک
21رفع کوبش و لرزش رنو تلیسمان با ضربه گیر برسامرفع کوبش و لرزش رنو تلیسمان با ضربه گیر برسامبرسام یدک
22افزایش کیفیت سیستم تعلیق پژو پارس با ضربه گیر برسامافزایش کیفیت سیستم تعلیق پژو پارس با ضربه گیر برسامبرسام یدک
23رفع لرزش و کوبش اضافی بنزc350 با نصب ضربه گیر برسامرفع لرزش و کوبش اضافی بنزc350 با نصب ضربه گیر برسامبرسام یدک
24رفع کوبش و افزایش نرمی بسترن با ضربه گیر برسامرفع کوبش و افزایش نرمی بسترن با ضربه گیر برسامبرسام یدک
25رفع خشکی و کوبش ام وی ام با نصب ضربه گیر برسامرفع خشکی و کوبش ام وی ام با نصب ضربه گیر برسامبرسام یدک
26رفع لرزش و کوبش اضافی ام وی ام mvm با نصب ضربه گیر برسامرفع لرزش و کوبش اضافی ام وی ام mvm با نصب ضربه گیر برسامبرسام یدک
27رفع کوبش ال90 با ضربه گیر برسامرفع کوبش ال90 با ضربه گیر برسامبرسام یدک
28رفع خشکی و لرزش اچ سی کراس با نصب ضربه گیر برسامرفع خشکی و لرزش اچ سی کراس با نصب ضربه گیر برسامبرسام یدک
29رفع خشکی پژو 207 با ضربه گیر برسامرفع خشکی پژو 207 با ضربه گیر برسامبرسام یدک
30رفع کوبش پژو 206 با ضربه گیر برسامرفع کوبش پژو 206 با ضربه گیر برسامبرسام یدک
31رفع لرزش و صدای مزاحم پژو 206 با ضربه گیر برسامرفع لرزش و صدای مزاحم پژو 206 با ضربه گیر برسامبرسام یدک
32افزایش عمر جلوبندی پژو 405 باضربه گیر برسامافزایش عمر جلوبندی پژو 405 باضربه گیر برسامبرسام یدک
33رفع کوبش و افزایش نرمی بی ام و bmw با ضربه گیر برسامرفع کوبش و افزایش نرمی بی ام و bmw با ضربه گیر برسامبرسام یدک
34رفع کوبش و افزایش نرمی هیوندای النترا با ضربه گیر برسامرفع کوبش و افزایش نرمی هیوندای النترا با ضربه گیر برسامبرسام یدک
35***با ضربه گیر برسام یدک آسوده برانید******با ضربه گیر برسام یدک آسوده برانید***برسام یدک
36افزایش کیفیت فرمانپذیری پژو پارس با ضربه گیر برسامافزایش کیفیت فرمانپذیری پژو پارس با ضربه گیر برسامبرسام یدک
37رفع خشکی و کوبش اپتیما با نصب ضربه گیر برسامرفع خشکی و کوبش اپتیما با نصب ضربه گیر برسامبرسام یدک
38افزایش طول عم جلوبندی و قطعات ال 90 با ضربه گیر برسامافزایش طول عم جلوبندی و قطعات ال 90 با ضربه گیر برسامبرسام یدک
39افزایش نرمی بسترن با ضربه گیر برسامافزایش نرمی بسترن با ضربه گیر برسامبرسام یدک
40رفع کوبش و لرزش پرادو با ضربه گیر برسامرفع کوبش و لرزش پرادو با ضربه گیر برسامبرسام یدک
41رفع کوبش پژو پارس با ضربه گیر برسامرفع کوبش پژو پارس با ضربه گیر برسامبرسام یدک
42رفع کوبش جک با ضربه گیر برسامرفع کوبش جک با ضربه گیر برسامبرسام یدک
43رفع کوبش ماکسیما با ضربه گیر برسامرفع کوبش ماکسیما با ضربه گیر برسامبرسام یدک
44رفع کوبش و لرزش چانگان با ضربه گیر برسامرفع کوبش و لرزش چانگان با ضربه گیر برسامبرسام یدک
45رفع لرزش و کوبش چری با ضربه گیر برسامرفع لرزش و کوبش چری با ضربه گیر برسامبرسام یدک
46رفع خشکی و کوبش سراتو با نصب ضربه گیر برسامرفع خشکی و کوبش سراتو با نصب ضربه گیر برسامبرسام یدک
47رفع کوبش کوپا با ضربه گیر برسامرفع کوبش کوپا با ضربه گیر برسامبرسام یدک
48رفع لرزش و کوبش هایما باضربه گیر برسامرفع لرزش و کوبش هایما باضربه گیر برسامبرسام یدک
49رفع کوبش و لرزش هیوندای با ضربه گیر برسامرفع کوبش و لرزش هیوندای با ضربه گیر برسامبرسام یدک
50رفع کوبش و افزایش نرمی سراتو با ضربه گیر برسامرفع کوبش و افزایش نرمی سراتو با ضربه گیر برسامبرسام یدک
51آموزش نصب ضربه گیر برسامآموزش نصب ضربه گیر برسامبرسام یدک
52**با ضربه گیر برسام آسوده برانید****با ضربه گیر برسام آسوده برانید**برسام یدک
53رفع کوبش و افزایش نرمی بی ام و bmw با ضربه گیر برسامرفع کوبش و افزایش نرمی بی ام و bmw با ضربه گیر برسامبرسام یدک
54نصب ضربه گیر برسام ، کیا سورنتونصب ضربه گیر برسام ، کیا سورنتوبرسام یدک
55رفع کوبش و لرزش پژو 2008 با ضربه گیر برسامرفع کوبش و لرزش پژو 2008 با ضربه گیر برسامبرسام یدک
56رفع کوبش و لرزش خودرو بی ام و bmw با ضربه گیربرسامرفع کوبش و لرزش خودرو بی ام و bmw با ضربه گیربرسامبرسام یدک
57رفع کوبش و افزایش نرمی بسترن با ضربه گیر برسامرفع کوبش و افزایش نرمی بسترن با ضربه گیر برسامبرسام یدک
58تست درایو خودرو مزدا3 با ضربه گیر برسامتست درایو خودرو مزدا3 با ضربه گیر برسامبرسام یدک
59تست درایو از خودرو تیوولی بعد از نصب ضربه گیر برسامتست درایو از خودرو تیوولی بعد از نصب ضربه گیر برسامبرسام یدک
60نصب ضربه گیر بر روی لکسوسis250نصب ضربه گیر بر روی لکسوسis250برسام یدک
61نصب ضربه گیر برسام بر روی پژو 206نصب ضربه گیر برسام بر روی پژو 206برسام یدک