مهدی طارمی

مهدی طارمی

مهدی طارمی

تعداد ویدئوها: ۱۶ | زمان ایجاد: ۲ شهریور ۱۳۹۸
1دالنود خلاصه بازی ریو آوه 5 - 1 آوس ( هت تریک و یک پنالتی طارمی )دالنود خلاصه بازی ریو آوه 5 - 1 آوس ( هت تریک و یک پنالتی طارمی )لژیونر
2فیلم هت تریک مهدی طارمی برای ریو آوه مقابل آوس در لیگ پرتغالفیلم هت تریک مهدی طارمی برای ریو آوه مقابل آوس در لیگ پرتغاللژیونر
3صحبت های مهدی طارمی پس از هت تریک در لیگ پرتغال مقابل آوسصحبت های مهدی طارمی پس از هت تریک در لیگ پرتغال مقابل آوسلژیونر
4خلاصه بازی اسپورتینگ لیسبون 2-3 ریو آوه (درخشش طارمی با 3 پنالتی)خلاصه بازی اسپورتینگ لیسبون 2-3 ریو آوه (درخشش طارمی با 3 پنالتی)لژیونر
5هت تریک مهدی طارمی در پنالتی گرفتن مقابل اسپورتینگ لیسبونهت تریک مهدی طارمی در پنالتی گرفتن مقابل اسپورتینگ لیسبونلژیونر
6دبل مهدی طارمی در پنالتی گرفتن مقابل اسپورتینگ لیسبوندبل مهدی طارمی در پنالتی گرفتن مقابل اسپورتینگ لیسبونلژیونر
7پنالتی گرفتن مهدی طارمی مقابل اسپورتینگ لیسبونپنالتی گرفتن مهدی طارمی مقابل اسپورتینگ لیسبونلژیونر
8گل آفساید مهدی طارمی مقابل پورتوگل آفساید مهدی طارمی مقابل پورتولژیونر
9گل به خودی مهدی طارمی در بازی ریو آوه مقابل پورتیموننزهگل به خودی مهدی طارمی در بازی ریو آوه مقابل پورتیموننزهلژیونر
10خلاصه بازی ریو آوه 1-1 موریرنز (گلزنی مهدی طارمی)خلاصه بازی ریو آوه 1-1 موریرنز (گلزنی مهدی طارمی)لژیونر
11گل اول ریو آوه به موریرنز توسط مهدی طارمیگل اول ریو آوه به موریرنز توسط مهدی طارمیلژیونر
12فیلم گل مهدی طارمی در ریو آوه به ژیل ویسنتهفیلم گل مهدی طارمی در ریو آوه به ژیل ویسنتهلژیونر
13پاس گل مهدی طارمی در بازی ریو آوه - سانتا کلاراپاس گل مهدی طارمی در بازی ریو آوه - سانتا کلارالژیونر
14فیلم گل زیبای مهدی طارمی به بنفیکا در کاپ پرتغالفیلم گل زیبای مهدی طارمی به بنفیکا در کاپ پرتغاللژیونر
15گل دوم ریو آوه به بوآویستا (مهدی طارمی)گل دوم ریو آوه به بوآویستا (مهدی طارمی)لژیونر
16پاس گل مهدی طارمی مقابل بوآویستا که آفساید اعلام شدپاس گل مهدی طارمی مقابل بوآویستا که آفساید اعلام شدلژیونر