چهارشنبه

چهارشنبه

چهارشنبه

تعداد ویدئوها: ۲۱ | زمان ایجاد: ۱۰ بهمن ۱۳۹۷
1وضع آب و هوا / فعالیت سامانه بارشی در شمال شرقوضع آب و هوا / فعالیت سامانه بارشی در شمال شرق
2وضع آب و هوا / جو آرام و پایداری هواوضع آب و هوا / جو آرام و پایداری هوا
3وضع آب و هوا بارندگی در استان‌ های شمال غرب از فرداوضع آب و هوا بارندگی در استان‌ های شمال غرب از فردا
4کارشناس هواشناسی فردا  ورود سامانه بارشیکارشناس هواشناسی فردا ورود سامانه بارشی
5وضع آب و هوای امروز / کاهش بارش در کشوروضع آب و هوای امروز / کاهش بارش در کشور
6وضع آب و هوا ورود موج جدید بارندگی‌ها از جمعهوضع آب و هوا ورود موج جدید بارندگی‌ها از جمعه
7وضع آب و هوا امروز / هوا از پنجشنبه گرم می شودوضع آب و هوا امروز / هوا از پنجشنبه گرم می شود
8وضع آب و هوای امروز / جوی آرام در اغلب مناطق کشوروضع آب و هوای امروز / جوی آرام در اغلب مناطق کشور
9وضع آب و هوای امروز / بارش‌ های پراکنده و بهاری در نواحی شمالیوضع آب و هوای امروز / بارش‌ های پراکنده و بهاری در نواحی شمالی
10وضع آب و هوای امروز / تداوم سامانه بارشی تا پایان هفتهوضع آب و هوای امروز / تداوم سامانه بارشی تا پایان هفته
11وضع آب و هوا امروز / رگبار و رعد و برق در اکثر مناطقوضع آب و هوا امروز / رگبار و رعد و برق در اکثر مناطق
12وضع آب و هوای امروز / استقرار جوی آرام در بیشتر مناطق کشوروضع آب و هوای امروز / استقرار جوی آرام در بیشتر مناطق کشور
13وضع آب و هوا امروز / خیزش گرد و خاک در جنوب غرب وزش باد در پايتختوضع آب و هوا امروز / خیزش گرد و خاک در جنوب غرب وزش باد در پايتخت
14وضع آب و هوا امروز / افزایش 4 تا 6 درجه‌ ای دما در شمال کشور هوای گرم تا پایان هفتهوضع آب و هوا امروز / افزایش 4 تا 6 درجه‌ ای دما در شمال کشور هوای گرم تا پایان هفته
15وضع آب و هوا امروز / رگبار باران و وزش باد در شمال و پايتختوضع آب و هوا امروز / رگبار باران و وزش باد در شمال و پايتخت
16وضع آب و هوا امروز / هوای گرم همچنان ماندگار استوضع آب و هوا امروز / هوای گرم همچنان ماندگار است
17وضع آب و هوای امروز / از شنبه هوا خنک می شودوضع آب و هوای امروز / از شنبه هوا خنک می شود
18وضع آب و هوای امروز / افزایش دما در شمالوضع آب و هوای امروز / افزایش دما در شمال
19وضع آب و هوای امروز / کمر گرما شکست  پیش بینی کاهش دمای هوا تا پايان هفتهوضع آب و هوای امروز / کمر گرما شکست پیش بینی کاهش دمای هوا تا پايان هفته
20وضع آب و هوای امروز / بارش باران در غربوضع آب و هوای امروز / بارش باران در غرب
21وضع آب و هوای امروز / بارش باران در جنوب کشور و وزش باد در شرقوضع آب و هوای امروز / بارش باران در جنوب کشور و وزش باد در شرق