بشارت1452

بشارت1452

تعداد ویدئوها: ۲۹ | زمان ایجاد: ۱۰ مرداد ۱۳۹۷
1مسابقه بشارت1452 - سوال دهم مردادمسابقه بشارت1452 - سوال دهم مردادبنیانا
2معرفی کانال مسابقه #بشارت۱۴۵۲ در پیام‌ رسان سروشمعرفی کانال مسابقه #بشارت۱۴۵۲ در پیام‌ رسان سروشبنیانا
3مسابقه بشارت 1452 - سوال روز 11 مردادمسابقه بشارت 1452 - سوال روز 11 مردادبنیانا
4مسابقه بشارت 1452 - سوال روز 12 مردادمسابقه بشارت 1452 - سوال روز 12 مردادبنیانا
5برنامه مژده کودکانه هر روز ساعت 16:10 از شبکه قرآن سیمابرنامه مژده کودکانه هر روز ساعت 16:10 از شبکه قرآن سیمابنیانا
6مسابقه بشارت 1452 - سوال روز 13 مردادمسابقه بشارت 1452 - سوال روز 13 مردادبنیانا
7مسابقه بشارت 1452 - سوال روز 14 مردادمسابقه بشارت 1452 - سوال روز 14 مردادبنیانا
8مسابقه بشارت 1452 - سوال روز 15 مردادمسابقه بشارت 1452 - سوال روز 15 مردادبنیانا
9حضور حنانه، ثنا و بیتا ؛ کودکان خردسال و دوست داشتنی در برنامه بشارت1452حضور حنانه، ثنا و بیتا ؛ کودکان خردسال و دوست داشتنی در برنامه بشارت1452بنیانا
10مدح آقا علی بن موسی الرضا (ع) توسط مجری برنامه #بشارت۱۴۵۲مدح آقا علی بن موسی الرضا (ع) توسط مجری برنامه #بشارت۱۴۵۲بنیانا
12ارتباط بازیکنان بزرگ جهان فوتبال با قرآن و دین + تصاویرارتباط بازیکنان بزرگ جهان فوتبال با قرآن و دین + تصاویربنیانا
13مسابقه بشارت 1452 - سوال روز 21 مردادمسابقه بشارت 1452 - سوال روز 21 مردادبنیانا
14مسابقه بشارت 1452 - سوال روز 22 مردادمسابقه بشارت 1452 - سوال روز 22 مردادبنیانا
15مسابقه بشارت 1452 - سوال 6 شهریورمسابقه بشارت 1452 - سوال 6 شهریوربنیانا
16عیدی روز غدیر از طرف سیدکمال هاشم‌زاده به همه اهالی قرآن در کنار رکن یمانیعیدی روز غدیر از طرف سیدکمال هاشم‌زاده به همه اهالی قرآن در کنار رکن یمانیبنیانا
17پخش زنده دوره 41 مسابقات سراسری قرآن کریم؛10لغایت 16 مهرماه ۱۳۹۷ |شبکه قرآنپخش زنده دوره 41 مسابقات سراسری قرآن کریم؛10لغایت 16 مهرماه ۱۳۹۷ |شبکه قرآنبنیانا
18مسابقه بشارت 1452 ؛ سوال 14 مهرمسابقه بشارت 1452 ؛ سوال 14 مهربنیانا
19مسابقه بشارت 1452 ؛ سوال 15 مهر 97مسابقه بشارت 1452 ؛ سوال 15 مهر 97بنیانا
20مسابقه بشارت 1452 ؛ سوال 16 مهر 97مسابقه بشارت 1452 ؛ سوال 16 مهر 97بنیانا
22بشارت آمد | فیلم مراسم رونمایی از نرم افزار بشارت در سالن مسابقات سراسری قرآن کریمبشارت آمد | فیلم مراسم رونمایی از نرم افزار بشارت در سالن مسابقات سراسری قرآن کریمبنیانا
23مسابقه بشارت 1452 ؛ سوال 17 مهر 97مسابقه بشارت 1452 ؛ سوال 17 مهر 97بنیانا
24مسابقه بشارت 1452 ؛ سوال 19 مهر 97مسابقه بشارت 1452 ؛ سوال 19 مهر 97بنیانا
26مسابقه بشارت 1452 ؛ سوال 21 مهر 97مسابقه بشارت 1452 ؛ سوال 21 مهر 97بنیانا
27مسابقه بشارت 1452 ؛ سوال 22 مهر 97مسابقه بشارت 1452 ؛ سوال 22 مهر 97بنیانا
28مسابقه بشارت 1452 ؛ سوال 24 مهر 97مسابقه بشارت 1452 ؛ سوال 24 مهر 97بنیانا
29آسونه تو هم می‌تونی [تمام نکات مهمی که درباره مسابقه بزرگ 1452 باید بدانیم]آسونه تو هم می‌تونی [تمام نکات مهمی که درباره مسابقه بزرگ 1452 باید بدانیم]بنیانا