بشارت1452

بشارت1452

تعداد ویدئوها: ۲۹ | زمان ایجاد: ۱۰ مرداد ۱۳۹۷
1مسابقه بشارت1452 - سوال دهم مردادمسابقه بشارت1452 - سوال دهم مرداد
2معرفی کانال مسابقه #بشارت۱۴۵۲ در پیام‌ رسان سروشمعرفی کانال مسابقه #بشارت۱۴۵۲ در پیام‌ رسان سروش
3مسابقه بشارت 1452 - سوال روز 11 مردادمسابقه بشارت 1452 - سوال روز 11 مرداد
4مسابقه بشارت 1452 - سوال روز 12 مردادمسابقه بشارت 1452 - سوال روز 12 مرداد
5برنامه مژده کودکانه هر روز ساعت 16:10 از شبکه قرآن سیمابرنامه مژده کودکانه هر روز ساعت 16:10 از شبکه قرآن سیما
6مسابقه بشارت 1452 - سوال روز 13 مردادمسابقه بشارت 1452 - سوال روز 13 مرداد
7مسابقه بشارت 1452 - سوال روز 14 مردادمسابقه بشارت 1452 - سوال روز 14 مرداد
8مسابقه بشارت 1452 - سوال روز 15 مردادمسابقه بشارت 1452 - سوال روز 15 مرداد
9حضور حنانه، ثنا و بیتا ؛ کودکان خردسال و دوست داشتنی در برنامه بشارت1452حضور حنانه، ثنا و بیتا ؛ کودکان خردسال و دوست داشتنی در برنامه بشارت1452
10مدح آقا علی بن موسی الرضا (ع) توسط مجری برنامه #بشارت۱۴۵۲مدح آقا علی بن موسی الرضا (ع) توسط مجری برنامه #بشارت۱۴۵۲
12ارتباط بازیکنان بزرگ جهان فوتبال با قرآن و دین + تصاویرارتباط بازیکنان بزرگ جهان فوتبال با قرآن و دین + تصاویر
13مسابقه بشارت 1452 - سوال روز 21 مردادمسابقه بشارت 1452 - سوال روز 21 مرداد
14مسابقه بشارت 1452 - سوال روز 22 مردادمسابقه بشارت 1452 - سوال روز 22 مرداد
15مسابقه بشارت 1452 - سوال 6 شهریورمسابقه بشارت 1452 - سوال 6 شهریور
16عیدی روز غدیر از طرف سیدکمال هاشم‌زاده به همه اهالی قرآن در کنار رکن یمانیعیدی روز غدیر از طرف سیدکمال هاشم‌زاده به همه اهالی قرآن در کنار رکن یمانی
17پخش زنده دوره 41 مسابقات سراسری قرآن کریم؛10لغایت 16 مهرماه ۱۳۹۷ |شبکه قرآنپخش زنده دوره 41 مسابقات سراسری قرآن کریم؛10لغایت 16 مهرماه ۱۳۹۷ |شبکه قرآن
18مسابقه بشارت 1452 ؛ سوال 14 مهرمسابقه بشارت 1452 ؛ سوال 14 مهر
19مسابقه بشارت 1452 ؛ سوال 15 مهر 97مسابقه بشارت 1452 ؛ سوال 15 مهر 97
20مسابقه بشارت 1452 ؛ سوال 16 مهر 97مسابقه بشارت 1452 ؛ سوال 16 مهر 97
22بشارت آمد | فیلم مراسم رونمایی از نرم افزار بشارت در سالن مسابقات سراسری قرآن کریمبشارت آمد | فیلم مراسم رونمایی از نرم افزار بشارت در سالن مسابقات سراسری قرآن کریم
23مسابقه بشارت 1452 ؛ سوال 17 مهر 97مسابقه بشارت 1452 ؛ سوال 17 مهر 97
24مسابقه بشارت 1452 ؛ سوال 19 مهر 97مسابقه بشارت 1452 ؛ سوال 19 مهر 97
26مسابقه بشارت 1452 ؛ سوال 21 مهر 97مسابقه بشارت 1452 ؛ سوال 21 مهر 97
27مسابقه بشارت 1452 ؛ سوال 22 مهر 97مسابقه بشارت 1452 ؛ سوال 22 مهر 97
28مسابقه بشارت 1452 ؛ سوال 24 مهر 97مسابقه بشارت 1452 ؛ سوال 24 مهر 97
29آسونه تو هم می‌تونی [تمام نکات مهمی که درباره مسابقه بزرگ 1452 باید بدانیم]آسونه تو هم می‌تونی [تمام نکات مهمی که درباره مسابقه بزرگ 1452 باید بدانیم]