افتتاحیه

افتتاحیه

افتتاحیه سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

تعداد ویدئوها: ۱۳ | زمان ایجاد: ۱۴ بهمن ۱۳۹۶
1ویدیوی جذاب مصاحبه با اکبر عبدی و همسرش درمراسم افتتاحیه  سی وششمین جشنواره فیلم فجرویدیوی جذاب مصاحبه با اکبر عبدی و همسرش درمراسم افتتاحیه سی وششمین جشنواره فیلم فجرسی و ششمین جشنواره فیلم فجر
2اسامی هیئت انتخاب فیلم های مستند - سی و ششمین جشنواره فیلم فجراسامی هیئت انتخاب فیلم های مستند - سی و ششمین جشنواره فیلم فجرسی و ششمین جشنواره فیلم فجر
3مراسم نکوداشت مرد سینمای ایران  علی معلممراسم نکوداشت مرد سینمای ایران علی معلمسی و ششمین جشنواره فیلم فجر
4آیین بزرگداشت اکبر عبدی - سی و ششمین جشنواره فیلم فجرآیین بزرگداشت اکبر عبدی - سی و ششمین جشنواره فیلم فجرسی و ششمین جشنواره فیلم فجر
5قدردانی اکبر عبدی از همسرشقدردانی اکبر عبدی از همسرشسی و ششمین جشنواره فیلم فجر
6اجرای زنده سپنتا در افتتاحیه جشنواره فیلم فجراجرای زنده سپنتا در افتتاحیه جشنواره فیلم فجرسی و ششمین جشنواره فیلم فجر
7تقدیر از منوچهر اسماعیلی در سی و ششمین جشنواره فیلم فجرتقدیر از منوچهر اسماعیلی در سی و ششمین جشنواره فیلم فجرسی و ششمین جشنواره فیلم فجر
8مراسم افتتاحیه جشنواره فیلم فجرمراسم افتتاحیه جشنواره فیلم فجرسی و ششمین جشنواره فیلم فجر
9اکبر عبدی در افتتاحیه جشنواره فیلم فجر چه گفت+فیلماکبر عبدی در افتتاحیه جشنواره فیلم فجر چه گفت+فیلمسی و ششمین جشنواره فیلم فجر
10افتتاحیه جشنواره فیلم فجر 96 + گزارش ویدئوییافتتاحیه جشنواره فیلم فجر 96 + گزارش ویدئوییسی و ششمین جشنواره فیلم فجر
11شوخی منشوری آقای بازیگر روی استیج برج میلاد/ سوپراستارهای زن، غایبین بزرگشوخی منشوری آقای بازیگر روی استیج برج میلاد/ سوپراستارهای زن، غایبین بزرگسی و ششمین جشنواره فیلم فجر
12مراسم افتتاحیه سی وششمین جشنواره فیلم فجر به صورت کاملمراسم افتتاحیه سی وششمین جشنواره فیلم فجر به صورت کاملسی و ششمین جشنواره فیلم فجر
13ویدئوی صحبتهای اکبر عبدی در افتتاحیه فیلم فجر ۳۶؛تماشا کنیدویدئوی صحبتهای اکبر عبدی در افتتاحیه فیلم فجر ۳۶؛تماشا کنیدسی و ششمین جشنواره فیلم فجر