نو+جوان

نو+جوان

ویدیو های سایت نو جوان مطعلق به پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

تعداد ویدئوها: ۱۶۰ | زمان ایجاد: ۱۷ بهمن ۱۳۹۶
1پیروزی های بزرگپیروزی های بزرگ
2به چشم خود دیدمبه چشم خود دیدم
3دنبال شایعه نرودنبال شایعه نرو
5شش شرط رفتن به بهشتشش شرط رفتن به بهشت
6عمل هدفمندعمل هدفمند
7درس اخلاق | سه خصوصیتدرس اخلاق | سه خصوصیت
8اخلاق نیک..اخلاق نیک..
9ببینیم | جنایت آمریکاییببینیم | جنایت آمریکایی
10ببینیم | درس اخلاقببینیم | درس اخلاق
11کلاه گشادکلاه گشاد
12حسرت آمریکا...حسرت آمریکا...
13تجربه موشکی | وقتی موشک نداشتیم ...تجربه موشکی | وقتی موشک نداشتیم ...
14غده سرطانیغده سرطانی
15درس حمایت از مظلومدرس حمایت از مظلوم
16تامریکا - ماجرای تام و جری و نقشه های آمریکا برای ایرانتامریکا - ماجرای تام و جری و نقشه های آمریکا برای ایران
17درس اخلاق | وظیفه ما چیست ؟درس اخلاق | وظیفه ما چیست ؟
18با شایعه ها چه کنیم؟با شایعه ها چه کنیم؟
19نوجوان خامنه ای دات ای آرنوجوان خامنه ای دات ای آر
21بازی های نوجوانی رهبر انقلاببازی های نوجوانی رهبر انقلاب
22نماهنگ «به فکر فردا باشیم»نماهنگ «به فکر فردا باشیم»
23بخشی از پیامهای شما به فرزند شهید حججیبخشی از پیامهای شما به فرزند شهید حججی
24رای مردم یعنی...رای مردم یعنی...
25کابوس بقاکابوس بقا
26توصیه رهبر انقلاب به همه دختران نوجوانتوصیه رهبر انقلاب به همه دختران نوجوان
27طرحی خائنانهطرحی خائنانه
28ماموریت ویژه از رهبر انقلاب به نو+جوان ایرانیماموریت ویژه از رهبر انقلاب به نو+جوان ایرانی
29شاید ملت ما ۵۰ سال جلوتر بود، اگر...شاید ملت ما ۵۰ سال جلوتر بود، اگر...
30وصیت‌نامه شهید حججی برای فرزندشوصیت‌نامه شهید حججی برای فرزندش
31درس اخلاق آقا | اسرافدرس اخلاق آقا | اسراف
32از من بپرس | قاچاق چه بر سر ما می آورد !از من بپرس | قاچاق چه بر سر ما می آورد !
33قانون آفرینشقانون آفرینش
34آمریکا را آنگونه که هست بشناسیم!آمریکا را آنگونه که هست بشناسیم!
35به یاد شهدای مرزبانیبه یاد شهدای مرزبانی
36چطور باید استعدادمان را کشف کنیم؟چطور باید استعدادمان را کشف کنیم؟
37یک راه تضمینی برای رعایت حالتانیک راه تضمینی برای رعایت حالتان
38ببینیم | اینگونه باشیم...ببینیم | اینگونه باشیم...
39اندکی صبر / پس چرا اوضاع درست نشد؟اندکی صبر / پس چرا اوضاع درست نشد؟
40وعده ی بی برو برگردوعده ی بی برو برگرد
41ما توانستیمما توانستیم
42ساده مثل سفیرساده مثل سفیر
43درخت پرثمردرخت پرثمر
44تله های آمریکاییتله های آمریکایی
45معنویت اسلامیمعنویت اسلامی
46سرنوشت‌ساز ترین گل به خودی‌های جهانسرنوشت‌ساز ترین گل به خودی‌های جهان
47در جواب اظهار محبت دیگران چه کنیم ؟در جواب اظهار محبت دیگران چه کنیم ؟
48ببینیم | قدرت علمببینیم | قدرت علم
49آماده باشآماده باش
50امداد الهیامداد الهی
51پیمان با خدا راه حل مشکلاتپیمان با خدا راه حل مشکلات
52پیشرفت واقعی ایرانپیشرفت واقعی ایران
53همه دنیا علیه ما بودندهمه دنیا علیه ما بودند
54عید غدیر والاترین عید خداوندعید غدیر والاترین عید خداوند
55جنگ امروز جنگ اقتصادیجنگ امروز جنگ اقتصادی
56چگونه عزیز شویم؟چگونه عزیز شویم؟
57چهل سال پیروزیچهل سال پیروزی
58فرسوده هافرسوده ها
59حقوق مؤمنانحقوق مؤمنان
60پرچم بالاست...پرچم بالاست...
61دست در دست مسیح ( به مناسبت میلاد حضرت عیسی- ع)دست در دست مسیح ( به مناسبت میلاد حضرت عیسی- ع)
62احمق‌های درجه یکاحمق‌های درجه یک
63الگوی نقش اول علم، ایمان و تلاشالگوی نقش اول علم، ایمان و تلاش
65دورانِ شکوفاییدورانِ شکوفایی
66به‌کام درباربه‌کام دربار
67با اجازه آمریکابا اجازه آمریکا
68عروسک خانعروسک خان
69سد در سدسد در سد
70ساواک جهنمیساواک جهنمی
71نوکری تمام قد رژیم پهلوینوکری تمام قد رژیم پهلوی
72چگونه از سرمایه جوانی بهره‌برداری کنیم؟چگونه از سرمایه جوانی بهره‌برداری کنیم؟
73آقای گل شطرنجآقای گل شطرنج
74هفت تریلیون دلار برای هیچ...!هفت تریلیون دلار برای هیچ...!
75درس اخلاق | مؤمن عبرت می‌گیرددرس اخلاق | مؤمن عبرت می‌گیرد
76هوشیار باشیمهوشیار باشیم
77سروران دنیا، سروران آخرتسروران دنیا، سروران آخرت
78غافل‌ترین مردم کیست؟غافل‌ترین مردم کیست؟
79آمریکای ضعیفآمریکای ضعیف
80تابستانت را رنگی کن!تابستانت را رنگی کن!
81تقدیم به دختر عزیزمتقدیم به دختر عزیزم
82آسیه الگویی برای همه بشریتآسیه الگویی برای همه بشریت
83قرارگاه نماز جمعه / اهمیت نماز جمعه از زبان آقاقرارگاه نماز جمعه / اهمیت نماز جمعه از زبان آقا
84رهایی مردم هند از چپاولرهایی مردم هند از چپاول
85قرارگاه نماز جمعهقرارگاه نماز جمعه
86آرزو و عمل نوجوانانآرزو و عمل نوجوانان
87مطالعه پای تلویزیونمطالعه پای تلویزیون
88سیاست (دوران پهلوی)سیاست (دوران پهلوی)
89مصادیق رحمت در جامعه : دل خیرخواه، رفتار مهربانمصادیق رحمت در جامعه : دل خیرخواه، رفتار مهربان
90حجاب زن ایرانیحجاب زن ایرانی
91یار مظلوم و دشمن ظالمیار مظلوم و دشمن ظالم
92می‌تونم امر به معروفتون کنم؟می‌تونم امر به معروفتون کنم؟
93راه طلایی شدنراه طلایی شدن
94این جمله از کیست؟این جمله از کیست؟
95دختری که تاریخ را تحت تأثیر قرار داددختری که تاریخ را تحت تأثیر قرار داد
96آزمون بزرگ مسئولینآزمون بزرگ مسئولین
97روشن‌تر از امروزروشن‌تر از امروز
98امسال تابستان تعطیل نیستامسال تابستان تعطیل نیست
99یکی بزند، ده تا می‌خوردیکی بزند، ده تا می‌خورد
100سخت‌ترین لحظه زندگیسخت‌ترین لحظه زندگی
101فکر می‌کنید با یک بشکه نفت چه‌کارهایی می‌توان کرد؟فکر می‌کنید با یک بشکه نفت چه‌کارهایی می‌توان کرد؟
103راهنمای انتخاب رشته صحیح؛راهنمای انتخاب رشته صحیح؛
104تربیت الهیتربیت الهی
105اشتباه تاریخی در سال ۱۳۳۲اشتباه تاریخی در سال ۱۳۳۲
106تدبّر در قرآنتدبّر در قرآن
107فرصت جوانیفرصت جوانی
108نمازِ شب، گنج تمام نشدنینمازِ شب، گنج تمام نشدنی
109جنگ تولیدجنگ تولید
110نجات سوسنگردنجات سوسنگرد
111پیش به سوی خوبی‌ها 🌺پیش به سوی خوبی‌ها 🌺
112ارتباط رژیم صهیونیستی با نازی‌ هاارتباط رژیم صهیونیستی با نازی‌ ها
113چه می‌شود که مردم زمانه‌ای انقدر اشتباه می‌کنند؟چه می‌شود که مردم زمانه‌ای انقدر اشتباه می‌کنند؟
114امداد الهیامداد الهی
115یقین، بهترین نعمت خدایقین، بهترین نعمت خدا
116پرچم بالاستپرچم بالاست
117مسیر پیشرفت ایران از روزهای اول جنگ تا کنونمسیر پیشرفت ایران از روزهای اول جنگ تا کنون
118پولی که فقط ضرر استپولی که فقط ضرر است
119وضعیت آمریکایی‌هاوضعیت آمریکایی‌ها
120پیمان با خداپیمان با خدا
121تنها راه نجات قدستنها راه نجات قدس
122در جواب ابراز محبت دیگران چه کنیم؟در جواب ابراز محبت دیگران چه کنیم؟
123حقوق مؤمنینحقوق مؤمنین
124چگونه عزیز شویم؟چگونه عزیز شویم؟
125آیا می‌خواهید خداوند متعال رعایت حالتان را بکند؟آیا می‌خواهید خداوند متعال رعایت حالتان را بکند؟
126با این خصلت‌ها دنیا را آباد کنیدبا این خصلت‌ها دنیا را آباد کنید
127کم نیاری بردی...کم نیاری بردی...
128معنویت اسلامیمعنویت اسلامی
129آیا شما هم مسائل کشور را درست تحلیل می‌کنید؟آیا شما هم مسائل کشور را درست تحلیل می‌کنید؟
130چشم‌انداز زیباچشم‌انداز زیبا
131قدرت علمقدرت علم
132قانون آفرینشقانون آفرینش
133مقابله با ظالم و حمایت از مظلوممقابله با ظالم و حمایت از مظلوم
134نهایت وابستگینهایت وابستگی
135هدف دشمن سیطره بر کشور ایران استهدف دشمن سیطره بر کشور ایران است
136هدیه نو+جوان به دخترخانم‌هاهدیه نو+جوان به دخترخانم‌ها
137کارهای درجه یککارهای درجه یک
138جنگ خوب، جنگ بدجنگ خوب، جنگ بد
139آنچه رفتنی است میرودآنچه رفتنی است میرود
140درس اخلاق آقا | یاد مرگدرس اخلاق آقا | یاد مرگ
141سلام بر محرمسلام بر محرم
142کلاه گشادی که بر سر عربستان می‌رودکلاه گشادی که بر سر عربستان می‌رود
143فرسوده‌هافرسوده‌ها
144مجاهدت را رها نکنیممجاهدت را رها نکنیم
145سرباز کوچک امامسرباز کوچک امام
146پدیده فوق‌العاده اربعینپدیده فوق‌العاده اربعین
147این افراد را بشناسیداین افراد را بشناسید
148چهار اثر سخن نیکو در زندگی دنیاچهار اثر سخن نیکو در زندگی دنیا
149گفتنی‌هایی که شنیده می‌شوندگفتنی‌هایی که شنیده می‌شوند
150بیم و امید ۲بیم و امید ۲
151بیم و امید ۱بیم و امید ۱
152چهار شرط خدا برای یاری مؤمنانچهار شرط خدا برای یاری مؤمنان
153ارزش علمارزش علم
154پدر مهربانپدر مهربان
155نشانه‌ای برای خردمنداننشانه‌ای برای خردمندان
156هم‌خوانی دانش‌آموزان و دانشجویان در دیدار با آقاهم‌خوانی دانش‌آموزان و دانشجویان در دیدار با آقا
157فکر می‌کردید پیروز شوید؟فکر می‌کردید پیروز شوید؟
158چه پندهایی آدم را از خواب غفلت بیدار می‌کند؟چه پندهایی آدم را از خواب غفلت بیدار می‌کند؟
159نعمت وحدتنعمت وحدت
160کودک آسمانیکودک آسمانی