شهرداد پلاس

شهرداد پلاس

مقاله‌های شفاهی «شهردادپلاس»؛ مونولوگ‌های ۱۸۰ثانیه‌ای از کارشناسان؛ در بررسی ریشه‌های قانونی-ساختاری مسئله‌های کشور در حوزه شفافیت و عدالت

تعداد ویدئوها: ۲ | زمان ایجاد: ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸