سخنرانی رائفی پور

سخنرانی رائفی پور

دانلود جدیدترین سخنرانی های علی اکبر رائفی پور با بهترین کیفیت در کانال ثائر

تعداد ویدئوها: ۱۷ | زمان ایجاد: ۲ اسفند ۱۳۹۷
1دانلود سخنرانی استاد رائفی پور « روایت عهد 2 - شجره ملعونه » در 90/9/10 ثائر thaer.irدانلود سخنرانی استاد رائفی پور « روایت عهد 2 - شجره ملعونه » در 90/9/10 ثائر thaer.irوب‌سایت ثائر
2دانلود سخنرانی استاد رائفی پور « روایت عهد 3 - حماسه سرخ » در 90/9/24 ثائر thaer.irدانلود سخنرانی استاد رائفی پور « روایت عهد 3 - حماسه سرخ » در 90/9/24 ثائر thaer.irوب‌سایت ثائر
3دانلود سخنرانی استاد رائفی پور « روایت عهد 10 - نقد فیلم جدایی نادر از سیمین لایه 1 و 2 - در 91/3/25 ثائر thaer.irدانلود سخنرانی استاد رائفی پور « روایت عهد 10 - نقد فیلم جدایی نادر از سیمین لایه 1 و 2 - در 91/3/25 ثائر thaer.irوب‌سایت ثائر
4دانلود سخنرانی استاد رائفی پور « انقلاب اسلامی و مهدویت 1 » در 97/9/11 ثائر thaer.irدانلود سخنرانی استاد رائفی پور « انقلاب اسلامی و مهدویت 1 » در 97/9/11 ثائر thaer.irوب‌سایت ثائر
5دانلود سخنرانی استاد رائفی پور HD « انقلاب اسلامی و مهدویت 2 » در 97/9/12 ثائر thaer.irدانلود سخنرانی استاد رائفی پور HD « انقلاب اسلامی و مهدویت 2 » در 97/9/12 ثائر thaer.irوب‌سایت ثائر
6دانلود سخنرانی استاد رائفی پور « روایت عهد 4 - نقدی بر نبرد نیچه و مسیحیت » در 90/10/8 ثائر thaer.irدانلود سخنرانی استاد رائفی پور « روایت عهد 4 - نقدی بر نبرد نیچه و مسیحیت » در 90/10/8 ثائر thaer.irوب‌سایت ثائر
7دانلود سخنرانی استاد رائفی پور « سبک زندگی فاطمی 1 » در 1397/11/18 ثائر thaer.irدانلود سخنرانی استاد رائفی پور « سبک زندگی فاطمی 1 » در 1397/11/18 ثائر thaer.irوب‌سایت ثائر
8دانلود سخنرانی استاد رائفی پور « سبک زندگی فاطمی 2 » در 1397/11/19 ثائر thaer.irدانلود سخنرانی استاد رائفی پور « سبک زندگی فاطمی 2 » در 1397/11/19 ثائر thaer.irوب‌سایت ثائر
9دانلود سخنرانی استاد رائفی پور HD « سناریوی فریب افکار عمومی » در 97/12/29 ثائر thaer.irدانلود سخنرانی استاد رائفی پور HD « سناریوی فریب افکار عمومی » در 97/12/29 ثائر thaer.irوب‌سایت ثائر
10دانلود سخنرانی استاد رائفی پور HD « گام دوم انقلاب » در 98/1/1 ثائر thaer.irدانلود سخنرانی استاد رائفی پور HD « گام دوم انقلاب » در 98/1/1 ثائر thaer.irوب‌سایت ثائر
11دانلود سخنرانی استاد رائفی پور HD « نگاه اهل بیت علیهم السلام به جوانان » در 98/1/28 ثائر thaer.irدانلود سخنرانی استاد رائفی پور HD « نگاه اهل بیت علیهم السلام به جوانان » در 98/1/28 ثائر thaer.irوب‌سایت ثائر
12دانلود سخنرانی استاد رائفی پور HD « امام زمان ، امام آحاد مردم - مراسم احیای نیمه شعبان» در 98/1/31 ثائر thaer.irدانلود سخنرانی استاد رائفی پور HD « امام زمان ، امام آحاد مردم - مراسم احیای نیمه شعبان» در 98/1/31 ثائر thaer.irوب‌سایت ثائر
13دانلود سخنرانی استاد رائفی پور HD « فلسفه و فوائد غیبت » در 97/6/26 ثائر thaer.irدانلود سخنرانی استاد رائفی پور HD « فلسفه و فوائد غیبت » در 97/6/26 ثائر thaer.irوب‌سایت ثائر
14دانلود سخنرانی استاد رائفی پور HD « تقابل تمدن ایران و غرب » در 97/12/5 ثائر thaer.irدانلود سخنرانی استاد رائفی پور HD « تقابل تمدن ایران و غرب » در 97/12/5 ثائر thaer.irوب‌سایت ثائر
15دانلود سخنرانی استاد رائفی پور HD « غرب و مهدویت » در 97/12/26 ثائر thaer.irدانلود سخنرانی استاد رائفی پور HD « غرب و مهدویت » در 97/12/26 ثائر thaer.irوب‌سایت ثائر
16دانلود سخنراني استاد رائفي پور « آرمان شهر مهدوي » 28 بهمن 98 در اردکاندانلود سخنراني استاد رائفي پور « آرمان شهر مهدوي » 28 بهمن 98 در اردکانوب‌سایت ثائر
17دانلود سخنراني استاد رائفي پور HD « روايت عهد19 : فتنه هاي آخرالزمان » 12 بهمن 91 در تهراندانلود سخنراني استاد رائفي پور HD « روايت عهد19 : فتنه هاي آخرالزمان » 12 بهمن 91 در تهرانوب‌سایت ثائر