90 اقتصادی

90 اقتصادی

90 اقتصادی

تعداد ویدئوها: ۲۲ | زمان ایجاد: ۷ شهریور ۱۳۹۸
1چرا بانک‌ ها دوست دارند بجای دادن وام به تولید ، به دلالان وام بدهند !چرا بانک‌ ها دوست دارند بجای دادن وام به تولید ، به دلالان وام بدهند !نوســــــان™
2دستمزد 1.5 میلیارد تومانی بیژن زنگنه از هپکودستمزد 1.5 میلیارد تومانی بیژن زنگنه از هپکونوســــــان™
3نمایش عربستانی آمریکا برای تحریم بانک مرکزینمایش عربستانی آمریکا برای تحریم بانک مرکزینوســــــان™
4علت کمتر پرداختن صدا و سیما به ماجرای هپکو اراک و کشت و صنعت هفت تپهعلت کمتر پرداختن صدا و سیما به ماجرای هپکو اراک و کشت و صنعت هفت تپهنوســــــان™
5درخواست موسی غنی‌ نژاد از دولت برای کاهش قیمت کالاها با انحلال سازمان حمایتدرخواست موسی غنی‌ نژاد از دولت برای کاهش قیمت کالاها با انحلال سازمان حمایتنوســــــان™
6دلیل کاهش صادرات غیرنفتی کشور، جنگ تجاری چین و آمریکاستدلیل کاهش صادرات غیرنفتی کشور، جنگ تجاری چین و آمریکاستنوســــــان™
7ایران ۲ سال است رایزن بازرگانی در روسیه ندارد!ایران ۲ سال است رایزن بازرگانی در روسیه ندارد!نوســــــان™
8محاسبه هزینه‌ های مردم را با قیمت‌ های بین‌ المللی با درآمدهای بورکینافاسویی !!محاسبه هزینه‌ های مردم را با قیمت‌ های بین‌ المللی با درآمدهای بورکینافاسویی !!نوســــــان™
9شوک ارزی دولت بخاطر جبران کسری بودجه و نجات بانک‌ های ورشکستهشوک ارزی دولت بخاطر جبران کسری بودجه و نجات بانک‌ های ورشکستهنوســــــان™
10چرا رئیس جمهور حسن روحانی عصبانی است؟چرا رئیس جمهور حسن روحانی عصبانی است؟نوســــــان™
11کارشناس مسکن: طرح مسکن ملی همان مسکن مهر استکارشناس مسکن: طرح مسکن ملی همان مسکن مهر استنوســــــان™
12ریاحی عضو اتاق بازرگانی : چرا هیچ خوراکی با دلار 4200 تومانی ارزان نشد؟ریاحی عضو اتاق بازرگانی : چرا هیچ خوراکی با دلار 4200 تومانی ارزان نشد؟نوســــــان™
13افزایش قیمت سوخت هزینه های عمرانی و رکود و تورم را تشدید می کندافزایش قیمت سوخت هزینه های عمرانی و رکود و تورم را تشدید می کندنوســــــان™
14اموزش نحوه درخواست المثنی کارت سوخت هوشمنداموزش نحوه درخواست المثنی کارت سوخت هوشمندنوســــــان™
15مصباحی مقدم : محاسبه کردم ۳ برابر شدن قیمت بنزین اثر تورمی نخواهد داشت!مصباحی مقدم : محاسبه کردم ۳ برابر شدن قیمت بنزین اثر تورمی نخواهد داشت!نوســــــان™
16یارانه بنزین باید 91 هزار تومن باشد نه 55 هزار تومن !یارانه بنزین باید 91 هزار تومن باشد نه 55 هزار تومن !نوســــــان™
17استاد اقتصاد دانشگاه علامه:دلیل اصلی اعتراضات مشکلات اقتصادی چند سال اخیر استاستاد اقتصاد دانشگاه علامه:دلیل اصلی اعتراضات مشکلات اقتصادی چند سال اخیر استنوســــــان™
18تاثیر تصویب و عدم تصویب FATF روی اقتصاد ایرانتاثیر تصویب و عدم تصویب FATF روی اقتصاد ایراننوســــــان™
19علت پنهان کردن کسری بودجه سالانه در دولت هاعلت پنهان کردن کسری بودجه سالانه در دولت هانوســــــان™
20کلیپ مقایسه بودجه نظامی ایران با سایر کشورهاکلیپ مقایسه بودجه نظامی ایران با سایر کشورهانوســــــان™
21ماموریت محمد جعفر مجرد در صندوق بین المللی پول تمام شد اما او به ایران برنمی‌گردد !!ماموریت محمد جعفر مجرد در صندوق بین المللی پول تمام شد اما او به ایران برنمی‌گردد !!نوســــــان™
22مصاحبه مدیرعامل سابق صندوق بازنشستگی درمورد فساد افسارگسیخته در کشورمصاحبه مدیرعامل سابق صندوق بازنشستگی درمورد فساد افسارگسیخته در کشورنوســــــان™