محسن مهرعلیزاده

محسن مهرعلیزاده

اخبار انتخاباتی محسن مهرعلیزاده
آقای محسن مهرعلی زاده– فرزند رحیم- کد نامزد ۷۷
سیزدهمین دورهٔ انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران
انتخابات 1400

تعداد ویدئوها: ۱۴ | زمان ایجاد: ۷ خرداد ۱۴۰۰
1انتخابات 1400 /  ثبت نام محسن مهرعلیزادهانتخابات 1400 / ثبت نام محسن مهرعلیزادهانتخابات 1400
2انتخابات 1400 / مصاحبه محسن مهرعلیزادهانتخابات 1400 / مصاحبه محسن مهرعلیزادهانتخابات 1400
3انتخابات 1400 / مهرعلیزاده: تورم را تک رقمی می‌کنمانتخابات 1400 / مهرعلیزاده: تورم را تک رقمی می‌کنمانتخابات 1400
4انتخابات 1400 / نقش مردم در تدوین راهکارهاانتخابات 1400 / نقش مردم در تدوین راهکارهاانتخابات 1400
5انتخابات 1400 / مهرعلیزاده: افزایش ۵ برابری یارانه نقدی پنج دهک جامعهانتخابات 1400 / مهرعلیزاده: افزایش ۵ برابری یارانه نقدی پنج دهک جامعهانتخابات 1400
6مهرعلیزاده: چنبره دولت بر اقتصاد باید از بین برودمهرعلیزاده: چنبره دولت بر اقتصاد باید از بین برودانتخابات 1400
7انتخابات 1400 / مهرعلیزاده: ماهی یکبار به استان‎ها سر می‎زنمانتخابات 1400 / مهرعلیزاده: ماهی یکبار به استان‎ها سر می‎زنمانتخابات 1400
8مهرعلیزاده: آیا مشکل قطعی برق خنده‌دار نیست؟مهرعلیزاده: آیا مشکل قطعی برق خنده‌دار نیست؟انتخابات 1400
9محسن مهرعلیزاده: رئیسی تنها رقیب من استمحسن مهرعلیزاده: رئیسی تنها رقیب من استانتخابات 1400
10ورود محسن مهرعلیزاده به صدا و سیما برای مناظرهورود محسن مهرعلیزاده به صدا و سیما برای مناظرهانتخابات 1400
11انتخابات 1400 / مستند انتخاباتی مهرعلیزادهانتخابات 1400 / مستند انتخاباتی مهرعلیزادهانتخابات 1400
12طرح مهرعلیزاده بنام "صندوق درآمد پایدار"طرح مهرعلیزاده بنام "صندوق درآمد پایدار"انتخابات 1400
13مهرعلیزاده: اقتصاد، مسائل اجتماعی و فرهنگی راه حل‌های هوشمند داردمهرعلیزاده: اقتصاد، مسائل اجتماعی و فرهنگی راه حل‌های هوشمند داردانتخابات 1400
14حضور محسن مهرعلیزاده در تبریز با فاصله گذاری اجتماعیحضور محسن مهرعلیزاده در تبریز با فاصله گذاری اجتماعیانتخابات 1400